© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

EMMA - Espoon modenin taiteen museo

Espoon rantojen siivousta

EMMA – Espoon modernin taiteen museolla on käynnissä vihreä kädenjälki-hanke, jonka myötä toiminnot pyrkivät konkreettisin teoin edistämään ekologisia valintoja ja tekoja arjessa. EMMAn markkinointiviestinnän tiimi haastaa EMMAn henkilökunnan siivoamaan Espoon merenrantaa muutaman tunnin ajaksi Itämeripäivänä.

Kuva: Ari Karttunen / EMMA.

Kuva EMMA-museosta ulkoapäin, museota reunustaa vihreät puut.