Baltic Breakfast | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Evenemang

Stockholm University Baltic Sea Centre

Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie korta frukostwebinarier från Stockholms universitets Östersjöcentrum. De presenterar den senaste kunskapen om frågor som är betydande för Östersjöns miljö. Webinarierna riktar sig till personer som i olika sektorer arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och till alla som är intresserade av miljöfrågor om Östersjön. Under Östersjödagen kommer vi att diskutera sambandet mellan Östersjön och klimatförändringarna. Hur kan de båda påverka varandra?

Havets kustzoner är bland de mest effektiva områdena på jorden för att binda kol från atmosfären, så kallat ”blått kol”. Förutsatt att vi tar hand om dem på rätt sätt, så är dessa ekosystem viktiga hörnstenar för att minska klimatförändringarna, men om de överexploateras eller på andra sätt påverkas negativt släpper de istället ut stora mängder växthusgaser, vilket förstärker den globala uppvärmningen. Över hela världen står kustekosystemen för ett enormt värde av så kallade ekosystemtjänster. Men när de försvinner, bryts ned eller omvandlas till andra användningsområden går förmågan att binda kol förlorad.

Hur ser situationen för dessa ekosystem ut i Östersjön? Är de hotade? Kan de återställas? Kan blått kol spela en roll i klimatreduceringen och implementeras det i politiken?

Välkommen att delta i detta webinarium och diskutera frågan tillsammans med experter från Stockholms universitet och Helsingfors universitet! Se streamen och mer information på Östersjöcentrums webbsida.

08:30 - 09:15
Stockholm University Baltic Sea Centre
icon/accessibility Created with Sketch. Evenemanget är tillgängligt.
icon/fee Created with Sketch. Evenemanget har fritt inträde.
#östersjödagen