Öppnande av Östersjödagen | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Evenemang

John Nurminens Stiftelse och Sanoma

Öppnande av Östersjödagen

Östersjön tillhör alla! Vi startar Östersjödagen med ett diskussionsevenemang som är öppet för alla på Esplanadscenen. Evenemanget inleds av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori och John Nurminens Stiftelses verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt. Ungdomskören Vivace bidrar med musik med havstema. Evenemanget och diskussionerna leds av Baba Lybeck.

Östersjödagens morgonprogram är en del av diskussionsevenemanget Helsinki puhuu, som ordnas på Esplanadscenen den 25–27 augusti. Diskussionerna är öppna för alla, och allmänheten kan följa med dem på plats eller hemma eftersom Helsingin Sanomat streamar dem som direktsändningar. Evenemanget streamas här. Direktsändningen börjar klockan 8.15  med video med Östersjödagens tema och körsång, programmet börjar kl 8.30. Programmet slutar klockan 10.45.

På programmet står t.ex.

Ympäristöministerin Itämeri (miljöministerns Östersjö) – samtal med miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Mitä Itämeren historiasta voi oppia? (Vad kan vi lära oss av Östersjöns historia?)

Inlägg av professor Laura Kolbe och författaren Juha Hurme.
I diskussionen medverkar Tiina Mertanen, som är direktör för museitjänsterna vid Finlands nationalmuseum inklusive Finlands Sjöhistoriska Museum, samt faktaboksförfattaren Marjo T. Nurminen.
Juniorseglaren Max Sergelius, 12 år, ställer frågor.

Itämeren monimuotoisuuden arvo ja hintalappu (Värdet på den biologiska mångfalden i Östersjön och dess prislapp)

Generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
Professorn i miljöekonomi Markku Ollikainen, Helsingfors universitet
Specialforskare Antti Iho, Naturresursinstitutet
Gruppchef Saara Lilja-Rothsten, Klimatförändring och samhälle, Meteorologiska institutet

Östersjön tillhör alla 

Intervju med president Tarja Halonen.

Med kommentarer medverkar styrelseordföranden och den konstnärliga direktören för Moomin Characters Sophia Jansson, kompositören, arrangören, musikpedagogen och kördirigenten Mia Makaroff, ordföranden för Luonto-Liittos Östersjösektion Riikka Pesonen samt chefredaktör Jukka Ruukki från HS Tiede ja Luonto

Tack och avslutande inlägg
Annamari Arrakoski-Engardt, VD för John Nurminens Stiftelse

Unionsgatan 18, Helsingfors John Nurminens Stiftelse och Sanoma
icon/accessibility Created with Sketch. Evenemanget är tillgängligt.
icon/fee Created with Sketch. Evenemanget har fritt inträde.
#östersjödagen