Östersjödagens seminarium i Forum Marinum | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Evenemang

Åbo Akademi (Miljö- och marinbiologi) och Åbo stad

Östersjödagens seminarium i Forum Marinum

Östersjödagens öppna seminarium i Forum Marinum kl. 17.15-18.45. Seminariet presenterar och diskuterar aktuella aspekter kring Östersjöns tillstånd. Teman under seminariet är Skärgårdshavets tillstånd (Janne Suomela, NMT-centralen), den nya havsplanen (Mari Pohja-Mykrä, Egentliga Finlands förbund), klimatförändringens påverkan på Östersjöns natur (Heidi Herlevi, Åbo Akademi), restaurering av havsmiljöer (Christoffer Boström, Åbo Akademi), samt människans relation till havet ur ett kulturhistoriskt perspektiv (Otto Latva, Åbo Universitet). Seminariet ordnas av Åbo Akademis Miljö- och marinbiologi och forskningsprofilen HAVET tillsammans med Åbo stad. Seminariet går på finska och svenska. Se hela programmet.

Anmäl dig med denna länken.

icon/accessibility Created with Sketch. Evenemanget är tillgängligt.
icon/fee Created with Sketch. Evenemanget har fritt inträde.
#östersjödagen