© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Evenemang

Skärgårdshavets biosfärområde och Rotary

Vattentest Labb

Skärgårdshavets biosfärområdet ordnar i samarbete med Rotary :

Vattentest Labb -Vesireppu Labra
30.8.2023 12-16 & 31.8.2023 9-12.30

Vid Brankis på Östersjödagen och i samband med förfesten, Köpmansgatan 1, Pargas.

Vi använder oss av Rotarys vattentest för att mäta havsvattnets temperatur och siktdjup i sundet. Du får också undersöka algsituationen, grumligheten, syrehalten, samt fosfor- och nitrat i vattnet.

½h /grupp. Boka tid för din grupp: info@biosfar.fi

Köpmansgatan 1, Pargas
09:00 - 12:30
icon/accessibility Created with Sketch. Evenemanget är tillgängligt.
icon/fee Created with Sketch. Evenemanget har fritt inträde.
#östersjödagen