Ät Östersjön rent | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK) och STEAM Turku

Ät Östersjön rent

Utmaningen Ät Östersjön rent riktas särskilt till gymnasierna. I gymnasierna uppmuntras man öppet diskutera med studerandekårerna, lärarna, rektorerna och kökscheferna, så att alla gymnasier skulle hitta ett lämpligt sätt att delta.

Alla gymnasier som deltar i utmaningen samlas på en karta, där kan man se vilka gymnasier i Finland som äter närproducerad fisk på Östersjödagen. Med hjälp av kartan räknar man hur många kilo fosfor de studerande äter bort från våra vattendrag under en dag.

På Östersjödagen uppmuntras alla skolor och daghem utöver att äta närproducerad fisk även till fenomenbaserat lärande. På utmaningens webbplats finns exempel som kan utnyttjas i planeringen av undervisningen.

Gymnasiet TSYK har deltagit i Östersjöutmaningen redan 12 år. Utmaningen Ät Östersjön rent föddes som ett resultat av ambitionen att arbeta allt mer för Östersjöns och Skärgårdshavets bästa. Utmaningen stöder på ett bra sätt Åbo stads miljöstrategi, eftersom Åbo är en föregångare inom hållbar utveckling och strävar efter att uppnå kolneutralitet före 2029.

Under Östersjödagen serveras som ett lunchalternativ strömmingsbiffar i Åboskolorna. Genom att äta närproducerad fisk kan man minska Östersjöns övergödning eftersom det bidrar till att fosfor avlägsnas från vattnet och därtill stöder man lokala företagare.

Utmaningen Ät Östersjön rent koordineras av STEAM Turku. I utmaningen deltar utöver TSYK ock STEAM Turku även John Nurminens Stiftelse, Arkea, Östersjödagen, Östersjöutmaningen, Lounais-Suomen LUMA-keskus, Det Unika Skärgårdshavet och Utbildningsstyrelsen.

#östersjödagen