Fiskläckerheter från Östersjön åt helsingforsbor | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Servicentral

Fiskläckerheter från Östersjön åt helsingforsbor

Vid Servicecentralen Helsingfors betyder Östersjödagen att man får njuta av östersjöfisk! Den 27 augusti erbjuds fiskbiff från Östersjön i alla vårdbranschens patient- och invånarrestauranger och personalrestauranger samt i skolor och daghem i Helsingforsområdet som vi producerar matservice för. Dessutom erbjuds smetanaströmming åt äldre personer som äter hemma. Under dagen kommer allt som allt cirka 75 000 helsingforsbor att få njuta av östersjölunchen, och under dagens lopp kommer vi att använda upp till 4 500 kg fisk från Östersjön.

Servicecentralen Helsingfors har redan i över 10 år följt WWF:s rekommendationer för hållbart fiske och har målmedvetet utvecklat ansvarsfulla fiskrätter åt matservicen. Man har särskilt strävat efter att öka användningen av finsk fisk, särskilt karpfisk. I användningen av braxen är vi föregångare i Finland. Braxenbiff har funnits på vår meny redan sedan år 2011.

Servicecentralen Helsingfors är Helsingfors stads partner i skolor och daghem, seniorcenter, servicehus och sjukhus. Vi medverkar dagligen i över 100 000 måltidsstunder och ansvarar även för städtjänster. Vi utvecklar och producerar telefon- och välfärdstjänster för Helsingfors stads sektorer och affärsverk samt stödjer boende hemma med mångsidiga tekniska lösningar och tjänster.

I enlighet med vårt värdelöfte ”Bäst tillsammans”, erbjuder vi den bästa serviceupplevelsen för våra kunder och intressentgrupper samt vår personal.

Fisuburgeri, Itämeripäivä
#östersjödagen