Prova på Östersjöforskning och undersök blåstång | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Åbo Akademi

Prova på Östersjöforskning och undersök blåstång

Marinbiologer vid Åbo Akademi utmanar alla att fira Östersjödagen och prova på havsforskning genom att delta i ”Vem äter blåstång?” –medborgarforskningskampanjen. Genom att delta i kampanjen hjälper du att ta reda på hur mycket liv det finns bland blåstången i olika delar av de Finländska havsområdena. Undersökningen är spännande och rolig att genomföra t.ex. tillsammans med barn.

Deltagandet är lätt, du behöver endast besöka en havsstrand med blåstång och ett tvättfat eller ett ämbar:

 1. Välj en tångruska. Om ruskan växer på en sten, ta gärna upp den med stenen. Om ruskan växer på en klippa kan det vara behändigt att klippa av den längst ner.
 2. Överför ruskan snabbt i ett tomt tvättfat eller i ett ämbar. Skaka ruskan kraftigt ovanför fatet, så att djuren som gömmer sig inne i ruskan faller ner i fatet. Gå ännu igenom ruskan och plocka ut djur som kanske inte har lossnat.
 3. Mät ruskans ungefärliga längd eller ta en bild med t.ex. en tändsticksask bredvid ruskan.
 4. Räkna antalet individer av olika djurarter, identifieringshjälp hittas på våra hemsidor. Om djuren simmar omkring för snabbt, häll försiktigt bort lite vatten eller uppskatta djurens antal. Om du har svårt att identifiera djurarterna kan du också dela in dem i grupper, t.ex. snäckor, musslor, märlor/gråsuggor. Du kan även skicka oss en bild av djuren.
 5. Återför tången och djuren tillbaka till havet och rapportera dina resultat per WhatsApp eller SMS till numret +358 44 973 9156 eller per e-post blastang@abo.fi tillsammans med följande information:
 • Datum och tidpunkt då du gjorde undersökningen
 • Djupet där du tog tångruskan
 • Var undersökningen gjordes (koordinater eller namnet på ön/plantsen och kommun)
 • Blåstångens storlek (eller skicka en bild)
 • Om blåstångsruskor täckte under 25%, 25-50%, 50-75% eller över 75% av bottnen
 • Och förstås vilka alla djur och hur många av dem du hittade

Mera information om projektet finns på våra hemsidor. Tack för din hjälp!

#östersjödagen