Östersjödagen 27.8.2020

På Östersjödagen vänder vi blickarna mot det unika och sårbara havet

I år etablerar John Nurminens Stiftelse en ny tradition tillsammans med utvalda samarbetspartner. John Nurminen Stiftelse lanserade Östersjödagen 29.8.2019 på Medietorget i Sanomahuset, och från och med detta firas dagen alltid på den sista torsdagen i augusti.

Östersjön är vårt hemhav, vår nationalskatt, vår bro ut i världen. Målet med Östersjödagen är att inspirera till konkreta åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd, men också att lyfta fram havets unika och rika kulturarv. Det är viktigt att göra havet och dess historia kända, för samtidigt förstår vi varför det unika Östersjön måste skyddas.

Målet med Östersjödagen är att skapa hopp: Östersjön kan vara ett modellhav och ett testlaboratorium av nya lössningar för hela världen. Dagen firar havets mångfåld och omättbar värde till all som bor runt Östersjön.

I fortsättningen firas dagen med evenemang, jippon och utbildning. Vi firar dagen runt hela landet, men bjudar också in alla andra länder vid Östersjön. Det väsentliga med kommande Östersjödagar är att vi skapar dem tillsammans. Vi bjuder in städer, skolor, kulturiska aktörer, företag, organisationer, stiftelser och medior att delta i firandet. År 2020 firas Östersjödagen den 27. augusti.

Låt oss göra Östersjödagen till en årlig temadag som inspirerar till tankar och handlingar!