Lansering av Östersjödagen 2019

Östersjödagen lanserades 29.8.2019 på Medietorget i Sanomahuset (Tölöviksgatan 2, Helsingfors). Under morgonen fick vi höra intressanta berättelser om dykning och ledande experters åsikter om hur Östersjön mår och hur dess framtid ser ut. Luonto-Liittos Östersjögruppen förevisade de vanligaste skräp som fanns på stränderna.

8.00

Kaffeservering och musik

Vi njuter av Kuvaja-sånggruppens performans vid kaffeserveringen.

8.30

Välkommen!

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori
John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt, FD

Havets förtrollning och nödropet från havets djup – dykarens perspektiv på skyddet av havet

Ordföranden för stiftelsens styrelse, sjöfartsrådet Juha Nurminen, musikern och tv-personligheten Mikko Kuustonen, specialforskaren och faktaboksförfattaren Roope Flinkman och producenten-regissören Marko Röhr, som alla ägnar sig åt dykning, diskuterar skönheten och sårbarheten av världen under vattenytan. Vetenskapsjournalisten och författaren Niko Kettunen kompletterar diskussionen med berättelser om de mångskiftande varelserna i haven.

Vilka spår lämnar vi i havet?

Hur mår havet? Kan vi påverka det avtryck som vi lämnar i Östersjön? Vad handlar ödesgemenskapen mellan eutrofieringen och klimatförändringen om? Är det politikerna, företagen eller konsumenterna som har ansvaret? Vilken roll har medierna? I diskussionen medverkar professor Jyri Seppälä (Finlands miljöcentral), specialforskaren Merja Saarinen (Naturresursinstitutet), journalisten Heli Saavalainen (Helsingin Sanomat) och professorn i miljöekonomi Markku Ollikainen (Helsingfors universitet).

Diskussionen leds av Jukka Ruukki, chef för vetenskapsredaktionen vid Helsingin Sanomat och chefredaktör för tidningarna Tiede och Tiede Luonto.

Vi skapar Östersjödagen tillsammans

Kommentarer av våra partner: bl.a. den konstnärliga direktören för Helsingfors festspel Marko Ahtisaari,  programledare-reporter-producer Baba Lybeck och verkställande direktören för Moomin Characters Roleff Kråkström medverkar.