Republikens presidents hälsning | Östersjödagen
© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Republikens presidents hälsning

I Östersjöområdet har man seglat, fiskat och bedrivit handel i århundraden. Havet har erbjudit och erbjuder fortfarande levebröd och möjligheter åt många. Vårt hemhavs historia och kulturarv, även under vattenytan, lever vidare i vårt samhälle i form av mångfald och rikedom.

Östersjön är vackert, men samtidigt ett av världens mest förorenade havsområden. Klimatförändringen förvärrar problemen. Östersjön skyddas på många sätt och nya metoder uppfinns. Vi ska målmedvetet fortsätta skyddsåtgärderna och föra dem vidare. Det är vår uppgift att se till att vårt eget hemhav är användbart också för våra barn och barnbarn.

Östersjön är värt att firas med en egen dag. Östersjödagen, som instiftades av John Nurminens Stiftelse 2019 och firas den sista torsdagen i augusti, uppmärksammar Östersjöns fina historia och framtid. Stiftelsen har bjudit in var och en av oss. Under denna exceptionella tid förenar Östersjödagen människor på olika sätt: evenemang och känslor kan delas virtuellt. Östersjödagen blir till med gemensamma krafter och alla kan delta på sitt eget sätt.
Jag tackar John Nurminens Stiftelse för initiativet. Jag önskar alla arrangörer av Östersjödagen framgång med förberedelserna inför en inspirerande dag. Trevlig Östersjödag!

Sauli Niinistö
Republikens president

#östersjödagen