Finnpilotin Itämeriteko: Tipaton Itämeri | Itämeripäivä
© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilotin Itämeriteko: Tipaton Itämeri

Finnpilot haastaa kaikki Itämerellä toimivat organisaatiot huomioimaan vesiympäristön ja huolehtimaan alustensa turvallisesta ja tipattomasta polttoainetankkauksesta.

Finnpilot on siirtynyt luotsiasema kerrallaan kohti automatisoitua tankkausjärjestelmää, jolla varmistetaan, ettei luotsiveneitä tankatessa tapahdu ylitäyttöä tai ilmaputkista pääse polttoaineroiskeita kannelle. Tämän vuoden asennusten myötä tankkaamme jo yli puolet käyttämästämme polttoaineesta tipattomasti.

Tipaton tankkaus on pieni osa Itämeren ympäristötyötä, mutta jokainen ylimääräinen veteen pääsevä polttoainetippa on turha rasite yhteiselle merellemme.

#itämeripäivä