© John Nurminen Foundation
© John Nurmisen Säätiö

Teod

Eesti Meremuuseum

Läänemere õpituba

Tutvustame Läänemere elus ja eluta keskkonda. Sihtgrupiks on kohalike lasteaedade koolieelikute rühmad. Tegu toimub õpitoa vormis, käed-külge meetodil.
Tegevused jagunevad kahte temaatilisse ruumi. Esimene ruum on Läänemere elustiku päralt: räägime mereelanikest (kohalikud ja võõrliigid, toiduahel), kuidas ja miks peame Läänemerd puhtana hoidma, Läänemeri kui inimesele toidu andja. Teine ruum tutvustab eluta asju Läänemeres: laevavrakid, mis neis leidub, kuidas ja miks vrakke uurida (merearheoloogide töö), kuidas vrakid on seotud mereelustikuga.

#läänemerepäev