© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Östersjödagen 29.8.2024

Målet med Östersjödagen är att få oss alla att njuta av vårt unika hemhav och göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att fira Östersjön, utan också att öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Alltid på den sista torsdagen i augusti – kom med

Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Du kan delta på många olika sätt. Kom med! Östersjödagen är en årlig festdag som ordnas för att fira havet. Dagen har lanserats av John Nurminens Stiftelse.

Aktuellt

3.5.2024

Årets Kock Desirée Jaks berätter om Årets Rätt 2024

22.2.2024

Partnermötet i Sverige 5:e mars kl 10.00-11.15 - kom med!

12.5.2023

Planeringen av Östersjödagen 2023 har rullat igång

I samarbete

Se på alla samarbetspartner på Östersjödagen
#östersjödagen