Östersjödagen 27.8.2020

John Nurminens Stiftelse introducerade Östersjödagen Medietorget i Sanomahuset 29.8.2019 tillsammans med utvalda samarbetspartner. Under lanseringen hörde vi intressanta berättelser om dykning och ledande experters åsikter om hur Östersjön mår och hur dess framtid ser ut.

Målet med dagen är att uppmärksamma arbetet för att rädda Östersjön och dess kulturarv till de kommande generationerna. Vårt mål är att göra Östersjödagen till en årlig temadag som inspirerar till tankar och handlingar. I framtiden firas Östersjödagen varje år, på den sista torsdagen i augusti med evenemang, jippon och utbildning.  Kom med på 27.8.2020!

Bilden på sidan är ett bidrag till tävlingen Mitt Östersjön år 2016. Fotografiet togs av Tuomas Heinonen.

Se på inspelningen från Östersjödagen

Vad är Östersjödagen?

Målet med Östersjödagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firas med evenemang, jippon och utbildningar.
Läs mer

Kom Med!

Östersjödagen lanserades 29.8.2019 på Medietorget i Sanomahuset. Startevenemanget öppnas av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. Kom med för att fira vårt unika Östersjön!
Ta del av programmet

Bli vår partner!

John Nurminens Stiftelse söker samarbetspartner för att utvidga evenemanget till hela området kring Östersjön.
Anmäl dig

Med på Östersjödagen

Jan Vapaavuori
Baba Lybeck
Mikko Kuustonen

Plock ur programmet

Helsingfors deltar i Östersjödagen

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori öppnade Östersjödagens startevenemang på Medietorget 29.8.

Vilka spår lämnar vi i havet?

I paneldebatten frågade vi experterna om ödesgemenskapen mellan eutrofieringen och klimatförändringen. Är det politikerna, företagen eller konsumenterna som har ansvaret för Östersjön?