Materiaalipankki | Itämeripäivä
© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Materiaalipankki

Materiaalipankista voit ladata Itämeripäivään liittyviä sisältöjä. Löydät täältä Itämeripäivän graafisen ohjeistuksen, Itämeripäivän logot, sosiaaliseen mediaan ja muuhun viestintäkäyttöön soveltuvat Itämeripäivän bannerit ja julisteet, kuvituskuvia sekä Itämerimenun ladattavat materiaalit.


Du kan ladda ner Östersjödagens material från denna sida. Här hittar du bl.a. grafiska instruktioner för Östersjödagen, logotyper för Östersjödagen, banners för Östersjödagen lämpliga för sociala medier, illustrationer samt nedladdningsbart material för Östersjömeny.


You can download content related to the Baltic Sea Day from this page. Here you will find graphic instructions for the Baltic Sea Day, Baltic Sea Day logos, Baltic Sea Day banners suitable for social media, illustrations, as well as downloadable materials for the Baltic Sea Menu.

Itämeripäivän kuvausteksti / Östersjödagens beskrivningtext / Baltic Sea Day description text

Toivomme, että kumppanit liittäisivät Itämeripäivästä kertoviin uutisiin, tiedotteisiin ja muihin teksteihin oheisen Itämeripäivää koskevan vakiotekstin (boilerplate).

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2021 Itämeripäivää vietetään 26.8. www.itämeripäivä.fi


Vi önskar att alla partners i nyheter, meddelanden och andra texter som gäller Östersjödagen ska inkludera bifogade standardtext om Östersjödagen (boilerplate).

Östersjödagen, som initierades och koordineras av John Nurminens Stiftelse, firas årligen den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga frågor kring havet och att inspirera till konkreta åtgärder till förmån för Östersjön. Dagen hyllar havets mångfald och omätbara värde. Vid sidan av firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. År 2021 firas Östersjödagen den 26 augusti. www.östersjödagen.fi


We hope that partners would include the attached Baltic Sea Day boilerplate to their news, releases and other texts on the Baltic Sea Day.

The Baltic Sea Day, launched and coordinated by the John Nurminen Foundation, is celebrated every year on the last Thursday in August with various rallies and events. The goal of the theme day is to highlight important marine themes, and encourage people to take concrete action for the Baltic Sea. The Day celebrates the versatility and immeasurable value of the Sea. Moreover, the celebration seeks to disseminate information on marine nature, culture, and history. In 2021 the Baltic Sea Day is celebrated on August 26th. www.balticseaday.fi

Itämeripäivän esittely 2021 / Östersjödagens presentation 2021 / Baltic Sea Day presentation 2021

Itämeripäivän ilme sekä graafinen ohje / Östersjödagens visuella identitet och guide / Graphic instructions for the Baltic Sea Day

Itämeripäivän logot / Östersjödagens logotyper / Baltic Sea Day logos

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, RGB

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, RGB

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, RGB

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, CMYK

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, CMYK

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, CMYK

Logo: sininen/blå/blue, CMYK (pdf) Logo: valkoinen/vit/white, CMYK (pdf) Logo: musta/svart/black, CMYK (pdf)

Östersjödagens logo på svenska

Itämeripäivän logo: ruotsi, RGB

Östersjödagens logo: svenska, RGB

Baltic Sea Day logo: Swedish, RGB

Itämeripäivän logo: ruotsi, CMYK

Östersjödagens logo: svenska, CMYK

Baltic Sea Day logo: Swedish, CMYK

östersjödagen_blå_CMYK (pdf) östersjödagen_vit_CMYK (pdf) östersjödagen_svart_CMYK (pdf)

Baltic Sea Day logo in English

Itämeripäivän logo: englanti, RGB

Östersjödagens logo: engelska, RGB

Baltic Sea Day logo: English, RGB

Itämeripäivän logo: englanti, CMYK

Östersjödagens logo: engelska, CMYK

Baltic Sea Day logo: English, CMYK

balticseaday_blue_CMYK (pdf) balticseaday_white_CMYK (pdf) balticseaday_black_CMYK (pdf)

Itämeripäivän kumppanitunnus / Östersjödagens partnerram / Baltic Sea Day filter for partners

Itämeripäivän kumppanit voivat liittää kuvallisiin somepostauksiinsa Itämeripäivän kumppanitunnuksen.
Tunnuksesta on vaihtoehtoiset versiot sekä kuvan vasemmassa että oikeassa alareunassa käytettäviksi. Tunnusta voi skaalata tarpeen mukaan, mutta tunnuksen tulee olla aina kuvan reunassa kiinni.

Tunnuksesta on versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tunnuksesta on myös PNG- ja PSD-versiot.

Östersjödagens partner kan pålägga Östersjödagens ram till deras bilder i sociala medier. Det finns alternativa versioner av logotypen som du kan använda längst ned till vänster och till höger om bilden. Logotypen kan skalas efter behov, men logotypen ska alltid fästas vid bildens kant.

Det finns versioner av logotypen på finska, svenska och engelska. Det finns också PNG- och PSD-versioner av logotypen.

Baltic Sea Day partners can attach the Baltic Sea Day partner filter to their pictures and posts on social media.
There are alternate versions of the filter for use at both the bottom left and bottom right of the image. The filter can be scaled as needed, but the filter should always be attached to the edge of the image.

The filter is available in Finnish, Swedish and English. There are also PNG and PSD versions of the logo.

Itämeripäivän kumppanitunnus FI (zip) Östersjödagens partnerram SV (zip) Baltic Sea Day filter for partners EN (zip)

Itämeripäivän videot

Voit vapaasti hyödyntää Itämeripäivän videoita viestintäkäytössä! Kaikki videot ovat katsottavissa John Nurmisen Säätiön YouTube-tilillä. Tililtä on helppo linkata videoita someen. Voit myös ladata videot tiedostoina täältä.

Videoklipp om Östersjödagen

Du kan fritt använda videorna om Östersjödagen i din kommunikation! Alla videor finns på John Nurminens Stiftelses YouTube-konto. Det är enkelt att länka videor till de sociala medierna från kontot. Du kan också ladda ner videorna som filer här.

Baltic Sea Day videos

You can use the Baltic Sea Day videos freely in your communications! You can watch all videos on the John Nurminen Foundation’s YouTube account. From the account, it is easy to link videos to social media. You can also download the videos in file format from here.

Sosiaalisen median materiaalit / Material för sociala medier / Material for Social Media

Facebook-materiaalit

Facebook material (exempel på finska)

Material for Facebook (examples in Finnish)

Instagram-materiaalit

Instagram material (exempel på finska)

Material for Instagram (examples in Finnish)

LinkedIn-materiaalit

LinkedIn material (exempel på finska)

Material for LinkedIn (examples in Finnish)

Twitter-materiaalit

Twitter material (exempel på finska)

Material for Twitter (examples in Finnish)

YouTube-materiaalit

YouTube material (exempel på finska)

Material for YouTube (examples in Finnish)

Kaikki sosiaalisen median materiaalit
Allt material för sociala medier
All material for Social Media

Valmiita tekstejä Itämeripäivän somejulkaisuihin (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) Itämeripäivän animaatiot 2021 (zip) Kaikki Facebook materiaalit suomeksi 2021 (zip) Facebook-material på svenska 2021 (zip) Facebook material in English 2021 (zip) Kaikki Instagram-materiaalit suomeksi 2021 (zip) Instagram-material på svenska 2021 (zip) Instagram material in English 2021 (zip) Kaikki LinkedIn-materiaalit suomeksi 2021 (zip) LinkedIn-material på svenska 2021 (zip) LinkedIn material in English 2021 (zip) Kaikki Twitter-materiaalit suomeksi 2021 (zip) Twitter-material på svenska 2021 (zip) Twitter material in English 2021 (zip) Kaikki YouTube-materiaalit suomeksi 2021 (zip) YouTube-material på svenska (zip) YouTube material in English 2021 (zip)

Verkkosivu-materiaalit / Material för webbsidor / Material for webpages

Kaikki verkkosivu-materiaalit suomeksi 2021 (zip) Material för webbsidor på svenska 2021 (zip) Website material in English 2021 (zip)

Julisteet / Posters

Bannerit sähköpostiallekirjoituksiin / E-post banner / Banner for e-mail signature

Pikku-Särki / Lill-Mörten / Little Roach

Itämerimenu-materiaalit / Östersjömenu material / Baltic Sea Menu Materials

Kuvituskuvia media- ja viestintäkäyttöön / Filmmaterial / Images

Kuvien käytön yhteydessä on aina mainittava lähteenä kuvaajan nimi tai muu ilmoitettu kuvalähde. Mikäli kuvan yhteydessä ei erikseen mainita kuvaajaa tai kuvalähdettä, kuvatietoja ei tarvitse ilmoittaa. Kuvat ovat painokelpoisia.


När du använder bilder måste fotografens namn eller annan angiven bildkälla alltid nämnas som källa. Om ingen fotograf eller bildkälla nämns specifikt med bilden behöver källan inte nämnas.


When using images, the name of the photographer or other indicated image source must always be mentioned as the source. If no photographer or image source is specifically mentioned with the image, the source does not need not be reported.

Korona-ohjeet tapahtumiin osallistuville / Corona-instruktioner för deltagare

Mukana Itämeripäivässä

Katso Itämeripäivän kaikki kumppanit
#itämeripäivä