© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Materiaalipankki

Materiaalipankista voit ladata Itämeripäivään liittyviä sisältöjä. Löydät täältä Itämeripäivän graafisen ohjeistuksen, Itämeripäivän logot, sosiaaliseen mediaan ja muuhun viestintäkäyttöön soveltuvat Itämeripäivän bannerit ja julisteet, kuvituskuvia, jaettavia Itämeren pelastajat -videoita sekä Itämerimenun ladattavat materiaalit.


Du kan ladda ner Östersjödagens material från denna sida. Här hittar du bl.a. grafiska instruktioner för Östersjödagen, logotyper för Östersjödagen, banners för Östersjödagen lämpliga för sociala medier, illustrationer samt nedladdningsbart material för Östersjömeny.


You can download content related to the Baltic Sea Day from this page. Here you will find graphic instructions for the Baltic Sea Day, Baltic Sea Day logos, Baltic Sea Day banners suitable for social media, illustrations, as well as downloadable materials for the Baltic Sea Menu.


Materjalipangast saab alla laadida Läänemere päevaga seotud sisu, näiteks sotsiaalmeediasse ja veebilehtedele mõeldud pilte. Materjale võib vabalt kasutada Läänemere päevaga seotud kommunikatsioonis. Materjalid soome, inglise ja rootsi keeles leiate siit.

Itämeripäivän kuvausteksti / Östersjödagens beskrivningtext / Baltic Sea Day description text

Toivomme, että kumppanit liittäisivät Itämeripäivästä kertoviin uutisiin, tiedotteisiin ja muihin teksteihin oheisen Itämeripäivää koskevan vakiotekstin (boilerplate).

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2024 Itämeripäivää vietetään 29.8. www.itämeripäivä.fi


Vi önskar att alla partners i nyheter, meddelanden och andra texter som gäller Östersjödagen ska inkludera bifogade standardtext om Östersjödagen (boilerplate).

Östersjödagen, som initierades och koordineras av John Nurminens Stiftelse, firas årligen den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga frågor kring havet och att inspirera till konkreta åtgärder till förmån för Östersjön. Dagen hyllar havets mångfald och omätbara värde. Vid sidan av firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. År 2024 firas Östersjödagen den 29 augusti. www.östersjödagen.fi


We hope that partners would include the attached Baltic Sea Day boilerplate to their news, releases and other texts on the Baltic Sea Day.

The Baltic Sea Day, launched and coordinated by the John Nurminen Foundation, is celebrated every year on the last Thursday in August with various rallies and events. The goal of the theme day is to highlight important marine themes, and encourage people to take concrete action for the Baltic Sea. The Day celebrates the versatility and immeasurable value of the Sea. Moreover, the celebration seeks to disseminate information on marine nature, culture, and history. In 2024 the Baltic Sea Day is celebrated on August 29th. www.balticseaday.fi


Soovime, et partnerid lisaksid Läänemere päeva käsitlevatesse uudistesse, pressiteadetesse ja teistesse tekstidesse alljärgneva standardteksti:

John Nurmineni Sihtasutuse (John Nurmisen Säätiö) poolt algatatud Läänemere päeva tähistatakse erinevate sündmuste ja tegevustega igal aastal augusti viimasel neljapäeval. Päeva eesmärgiks on juhtida tähelepanu merega seotud olulistele teemadele ning innustada inimesi astuma konkreetseid samme Läänemere heaks. Teemapäeval püütakse rõhutada Läänemere tähtsust ja laiendada teadmisi merest üldse – selle loodusest, kultuurist, ajaloost. Eestis koordineerivad Läänemere päeva toimumist Soome Instituut ja Soome suursaatkond. 2024. aastal tähistatakse Läänemere päeva 29. augustil. www.laanemerepaev.ee

Itämeripäivän kumppanitunnus / Östersjödagens partnerram / Baltic Sea Day filter for partners

Itämeripäivän kumppanit voivat liittää kuvallisiin somepostauksiinsa Itämeripäivän kumppanitunnuksen.
Tunnuksesta on vaihtoehtoiset versiot sekä kuvan vasemmassa että oikeassa alareunassa käytettäviksi. Tunnusta voi skaalata tarpeen mukaan, mutta tunnuksen tulee olla aina kuvan reunassa kiinni.

Tunnuksesta on versiot suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi.

Östersjödagens partner kan pålägga Östersjödagens ram till deras bilder i sociala medier. Det finns alternativa versioner av logotypen som du kan använda längst ned till vänster och till höger om bilden. Logotypen kan skalas efter behov, men logotypen ska alltid fästas vid bildens kant.

Det finns versioner av logotypen på finska, svenska, engelska och estniska.

Baltic Sea Day partners can attach the Baltic Sea Day partner filter to their pictures and posts on social media.
There are alternate versions of the filter for use at both the bottom left and bottom right of the image. The filter can be scaled as needed, but the filter should always be attached to the edge of the image.

The filter is available in Finnish, Swedish, English and Estonian

Itämeripäivän kumppanitunnus FI 2024 (zip) Östersjödagens partnerram SV 2024 (zip) Baltic Sea Day filter for partners EN 2024 (zip) Läänemere päeva partnerkood EE 2024 (zip)

Itämeripäivän ilme sekä graafinen ohje / Östersjödagens visuella identitet och guide / Graphic instructions for the Baltic Sea Day

Itämeripäivän logot / Östersjödagens logotyper / Baltic Sea Day logos / Baltijas jūras diena logotips / Baltijos jūros dienos logotipas

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, RGB
Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, RGB

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, RGB

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, CMYK

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, CMYK

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, CMYK

Logo: sininen/blå/blue, CMYK (pdf) Logo: valkoinen/vit/white, CMYK (pdf) Logo: musta/svart/black, CMYK (pdf)

Östersjödagens logo på svenska

Itämeripäivän logo: ruotsi, RGB

Östersjödagens logo: svenska, RGB

Baltic Sea Day logo: Swedish, RGB

Itämeripäivän logo: ruotsi, CMYK

Östersjödagens logo: svenska, CMYK

Baltic Sea Day logo: Swedish, CMYK

östersjödagen_blå_CMYK (pdf) östersjödagen_vit_CMYK (pdf) östersjödagen_svart_CMYK (pdf)

Baltic Sea Day logo in English

Itämeripäivän logo: englanti, RGB

Östersjödagens logo: engelska, RGB

Baltic Sea Day logo: English, RGB

Itämeripäivän logo: englanti, CMYK

Östersjödagens logo: engelska, CMYK

Baltic Sea Day logo: English, CMYK

balticseaday_blue_CMYK (pdf) balticseaday_white_CMYK (pdf) balticseaday_black_CMYK (pdf)

Läänemere päev logo (Eesti)

Baltijas jūras diena logotips (Latvija)

Baltijos jūros dienos logotipas (Lietuva)

Itämeripäivän videot

Voit vapaasti hyödyntää Itämeripäivän videoita viestintäkäytössä!

Kaikki videot ovat katsottavissa John Nurmisen Säätiön YouTube-tilillä, Itämeripäivä-soittolistalta.

Löydät pystyvideot myös Instagram-tililtä @johnnurmisensaatio: jaa vapaasti omalta tililtäsi! #Itämeripäivä

Itämeripäivä: Syö kalaa ja kasviksia

Itämeripäivä: Matkaa kuntoillen

Itämeripäivä: Kuluta kohtuudella

Itämeripäivä: Suodata pesuvedet

Sosiaalisen median materiaalit / Material för sociala medier / Material for Social Media/ Sotsiaalmeedia materjalid

Sosiaalisen median materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja osaan voit lisätä itse oman kuvan tai tekstiä.

Yleisiä ohjeita kuvien koosta:

1080x1080px: sopii kaikkiin kanaviin
1200x1200px: sopii kaikkiin kanaviin
1080x1920px: Instagram story
1200x627px: LinkedIn julkaisu
1200x630px: Facebook julkaisu
1920x1080px: YouTube kansi

Social media materials are freely available and you can add your own picture or text to some of them!

General guidelines for image size:

1080x1080px: suitable for most platforms
1200x1200px: suitable for most platforms
1080x1920px: Instagram story
1200x627px: LinkedIn post
1200x630px: Facebook post
1920x1080px: YouTube video cover

Kaikki sosiaalisen median materiaalit suomeksi 2024 (zip) Allt material i sociala medier på finska 2024 (zip) All social media materials in English 2024 (zip) Kõik eestikeelsed sotsiaalmeedia materjalid 2024 (zip)

Verkkosivu-materiaalit / Material för webbsidor / Material for webpages / Veebilehe materjalid

Julisteet / Posters

Bannerit sähköpostiallekirjoituksiin / E-post banner / Banner for e-mail signature

Itämeripäivän sähköpostibanneri suomeksi (jpeg) Östersjödagens e-post banner på svenska (jpeg) Baltic Sea Day banner for e-mail signature (jpeg)

Pikku-Särki / Lill-Mörten / Little Roach

Itämerimenu-materiaalit / Östersjömenu material / Baltic Sea Menu Materials

Kuvituskuvia media- ja viestintäkäyttöön / Filmmaterial / Images

Kuvien käytön yhteydessä on aina mainittava lähteenä kuvaajan nimi tai muu ilmoitettu kuvalähde. Mikäli kuvan yhteydessä ei erikseen mainita kuvaajaa tai kuvalähdettä, kuvatietoja ei tarvitse ilmoittaa. Kuvat ovat painokelpoisia.


När du använder bilder måste fotografens namn eller annan angiven bildkälla alltid nämnas som källa. Om ingen fotograf eller bildkälla nämns specifikt med bilden behöver källan inte nämnas.


When using images, the name of the photographer or other indicated image source must always be mentioned as the source. If no photographer or image source is specifically mentioned with the image, the source does not need not be reported.

Korona-ohjeet tapahtumiin osallistuville / Corona-instruktioner för deltagare

Mukana Itämeripäivässä

Katso Itämeripäivän kaikki kumppanit