Materiaalipankki | Itämeripäivä
© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Materiaalipankki

Pankkia päivitetään ja vuoden 2021 Itämeripäivän materiaalit julkaistaan helmi-maaliskuussa.

Materiaalipankista voit ladata Itämeripäivään liittyviä sisältöjä. Löydät täältä Itämeripäivän graafisen ohjeistuksen, Itämeripäivän logot, sosiaaliseen mediaan ja muuhun viestintäkäyttöön soveltuvat Itämeripäivän bannerit, kuvituskuvia sekä Itämerimenun ladattavat materiaalit.


Sidan kommer att uppdateras och Östersjödagen 2021 material ska publiceras i februari-mars.

Du kan ladda ner Östersjödagens material från denna sida. Här hittar du bl.a. grafiska instruktioner för Östersjödagen, logotyper för Östersjödagen, banners för Östersjödagen lämpliga för sociala medier, illustrationer samt nedladdningsbart material för Östersjömeny.


The page will be updated and the Baltic Sea Day 2021 materials will be published in February-March.

You can download content related to the Baltic Sea Day from this page. Here you will find graphic instructions for the Baltic Sea Day, Baltic Sea Day logos, Baltic Sea Day banners suitable for social media, illustrations, as well as downloadable materials for the Baltic Sea Menu.

Itämeripäivän kuvausteksti

Östersjödagens beskrivningtext

Baltic Sea Day description text

 

Itämeripäivän kuvailu Fi/Sve/Eng (pdf)

Itämeripäivän infosession 22.1. esitys

Korona-ohjeet tapahtumiin osallistuville

Itämeripäivän ilme sekä graafinen ohje

Itämeripäivän logot / Östersjödagens logo / Baltic Sea Day logos

Östersjödagens logotyper

Baltic Sea Day logos

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, RGB

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, RGB

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, RGB

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, CMYK

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, CMYK

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, CMYK

Logo: sininen/blå/blue, CMYK (pdf) Logo: valkoinen/vit/white, CMYK (pdf) Logo: musta/svart/black, CMYK (pdf)

Logo RGB, CMYK

Itämeripäivän logo: ruotsi, RGB

Östersjödagens logo: svenska, RGB

Baltic Sea Day logo: Swedish, RGB

Itämeripäivän logo: ruotsi, CMYK

Östersjödagens logo: svenska, CMYK

Baltic Sea Day logo: Swedish, CMYK

östersjödagen_blå_CMYK (pdf) östersjödagen_vit_CMYK (pdf) östersjödagen_svart_CMYK (pdf)

Baltic Sea Day logo: English

Itämeripäivän logo: englanti, RGB

Östersjödagens logo: engelska, RGB

Baltic Sea Day logo: English, RGB

Itämeripäivän logo: englanti, CMYK

Östersjödagens logo: engelska, CMYK

Baltic Sea Day logo: English, CMYK

balticseaday_blue_CMYK (pdf) balticseaday_white_CMYK (pdf) balticseaday_black_CMYK (pdf)

Itämeripäivän videot

Voit vapaasti hyödyntää Itämeripäivän videoita viestintäkäytössä! Kaikki videot ovat katsottavissa John Nurmisen Säätiön YouTube-tilillä. Tililtä on helppo linkata videoita someen. Voit myös ladata videot tiedostoina täältä.

Videoklipp om Östersjödagen

Du kan fritt använda videorna om Östersjödagen i din kommunikation! Alla videor finns på John Nurminens Stiftelses YouTube-konto. Det är enkelt att länka videor till de sociala medierna från kontot. Du kan också ladda ner videorna som filer här.

Baltic Sea Day videos

You can use the Baltic Sea Day videos freely in your communications! You can watch all videos on the John Nurminen Foundation’s YouTube account. From the account, it is easy to link videos to social media. You can also download the videos in file format from here.

Sosiaalisen median materiaalit

Material för sociala medier

Material for Social Media

Facebook-materiaalit

Facebook material (exempel på finska)

Material for Facebook (examples in Finnish)

Kaikki Facebook-materiaalit suomeksi (zip) Facebook-material på svenska (zip) Facebook material in English (zip)

Instagram

Instagram-materiaalit

Instagram material (exempel på finska)

Material for Instagram (examples in Finnish)

Kaikki Instagram-materiaalit suomeksi (zip) Instagram-material på svenska (zip) Instagram material in English (zip)

LinkedIn

LinkedIn-materiaalit

LinkedIn material (exempel på finska)

Material for LinkedIn (examples in Finnish)

Kaikki LinkedIn-materiaalit suomeksi (zip) LinkedIn-material på svenska (zip) LinkedIn material in English (zip)

Twitter

Twitter-materiaalit

Twitter material (exempel på finska)

Material for Twitter (examples in Finnish)

Kaikki Twitter-materiaalit suomeksi (zip) Twitter-material på svenska (zip) Twitter material in English (zip)

YouTube

YouTube-materiaalit

YouTube material (exempel på finska)

Material for YouTube (examples in Finnish)

Kaikki YouTube-materiaalit suomeksi (zip) YouTube-material på svenska (zip) YouTube material in English (zip)

Verkkosivu-materiaalit / Material för websidor / Material for webpages

Verkkosivu-materiaalit

Material för websidor

Material for webpages

Kaikki verkkosivu-materiaalit suomeksi (zip) Website-material på svenska (zip) Website material in English (zip)

Julisteet / Posters

Itämeripäivän bannerit sähköpostiallekirjoituksiin

Käytä Särkeä -materiaalit

Smart med mörtkorten -material

eRoach materials

eSärki-logot RBG

eMört logotyper RGB

eRoach logos RGB

 

Suomi / Finska /Finnish

Ruotsi/Svenska/Swedish

Englanti/Engelska/English

eSärki-logot CMYK

eMört logotyper CMYK

eRoach logos CMYK

eSärki-logot suomi CMYK (zip) eMört logotyper svenska CMYK (zip) eRoach logos English CMYK (zip)

Pikku-Särki / Lill-Mörtens / Little Roach

Itämerimenu-materiaalit

Kuvituskuvia viestintäkäyttöön

Filmmaterial för kommunikationsbruk

Images for communications and marketing

Kuvien käytön yhteydessä on aina mainittava lähteenä kuvaajan nimi tai muu ilmoitettu kuvalähde. Mikäli kuvan yhteydessä ei erikseen mainita kuvaajaa tai kuvalähdettä, kuvatietoja ei tarvitse ilmoittaa.


När du använder bilder måste fotografens namn eller annan angiven bildkälla alltid nämnas som källa. Om ingen fotograf eller bildkälla nämns specifikt med bilden behöver källan inte nämnas.


When using images, the name of the photographer or other indicated image source must always be mentioned as the source. If no photographer or image source is specifically mentioned with the image, the source does not need not be reported.

Itämeripäivän esitys

Presentation on the Baltic Sea Day

Voit käyttää tätä tiedostoa apuna, kun esittelet Itämeripäivää sidosryhmillesi.

You are very welcome to use this presentation for your stakeholders.

Itämeripäivän esittelykalvot suomeksi (pdf) Baltic Sea Day presentation in English (pdf)

Mukana Itämeripäivässä

Katso Itämeripäivän kaikki kumppanit
#itämeripäivä