Materiaalipankki | Itämeripäivä
© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Materiaalipankki

Pankkia päivitetään ja vuoden 2021 Itämeripäivän materiaalit julkaistaan helmi-maaliskuussa.

Materiaalipankista voit ladata Itämeripäivään liittyviä sisältöjä. Löydät täältä Itämeripäivän graafisen ohjeistuksen, Itämeripäivän logot, sosiaaliseen mediaan ja muuhun viestintäkäyttöön soveltuvat Itämeripäivän bannerit, kuvituskuvia sekä Itämerimenun ladattavat materiaalit.


Sidan kommer att uppdateras och Östersjödagen 2021 material ska publiceras i februari-mars.

Du kan ladda ner Östersjödagens material från denna sida. Här hittar du bl.a. grafiska instruktioner för Östersjödagen, logotyper för Östersjödagen, banners för Östersjödagen lämpliga för sociala medier, illustrationer samt nedladdningsbart material för Östersjömeny.


The page will be updated and the Baltic Sea Day 2021 materials will be published in February-March.

You can download content related to the Baltic Sea Day from this page. Here you will find graphic instructions for the Baltic Sea Day, Baltic Sea Day logos, Baltic Sea Day banners suitable for social media, illustrations, as well as downloadable materials for the Baltic Sea Menu.

Itämeripäivän kuvausteksti / Östersjödagens beskrivningtext / Baltic Sea Day description text

Itämeripäivän infosessiot 2021 / Östersjödagens infosessioner 2021 / Baltic Sea Day infosessions 2021

Itämeripäivän ilme sekä graafinen ohje / Östersjödagens visuella identitet och guide / Graphic instructions for the Baltic Sea Day

Itämeripäivän logot / Östersjödagens logotyper / Baltic Sea Day logos

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, RGB

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, RGB

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, RGB

Itämeripäivän logo: suomi, ruotsi, englanti samassa, CMYK

Östersjödagens logo: finska, svenska och engelska kombinerad, CMYK

Baltic Sea Day logo: Finnish, Swedish and English combined, CMYK

Logo: sininen/blå/blue, CMYK (pdf) Logo: valkoinen/vit/white, CMYK (pdf) Logo: musta/svart/black, CMYK (pdf)

Östersjödagens logo på svenska

Itämeripäivän logo: ruotsi, RGB

Östersjödagens logo: svenska, RGB

Baltic Sea Day logo: Swedish, RGB

Itämeripäivän logo: ruotsi, CMYK

Östersjödagens logo: svenska, CMYK

Baltic Sea Day logo: Swedish, CMYK

östersjödagen_blå_CMYK (pdf) östersjödagen_vit_CMYK (pdf) östersjödagen_svart_CMYK (pdf)

Baltic Sea Day logo in English

Itämeripäivän logo: englanti, RGB

Östersjödagens logo: engelska, RGB

Baltic Sea Day logo: English, RGB

Itämeripäivän logo: englanti, CMYK

Östersjödagens logo: engelska, CMYK

Baltic Sea Day logo: English, CMYK

balticseaday_blue_CMYK (pdf) balticseaday_white_CMYK (pdf) balticseaday_black_CMYK (pdf)

Itämeripäivän kumppanitunnus / Östersjödagens partnerram / Baltic Sea Day filter for partners

Itämeripäivän kumppanit voivat liittää kuvallisiin somepostauksiinsa Itämeripäivän kumppanitunnuksen.
Tunnuksesta on vaihtoehtoiset versiot sekä kuvan vasemmassa että oikeassa alareunassa käytettäviksi. Tunnusta voi skaalata tarpeen mukaan, mutta tunnuksen tulee olla aina kuvan reunassa kiinni.

Tunnuksesta on versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tunnuksesta on myös PNG- ja PSD-versiot.

Östersjödagens partner kan pålägga Östersjödagens ram till deras bilder i sociala medier. Det finns alternativa versioner av logotypen som du kan använda längst ned till vänster och till höger om bilden. Logotypen kan skalas efter behov, men logotypen ska alltid fästas vid bildens kant.

Det finns versioner av logotypen på finska, svenska och engelska. Det finns också PNG- och PSD-versioner av logotypen.

Baltic Sea Day partners can attach the Baltic Sea Day partner filter to their pictures and posts on social media.
There are alternate versions of the filter for use at both the bottom left and bottom right of the image. The filter can be scaled as needed, but the filter should always be attached to the edge of the image.

The filter is available in Finnish, Swedish and English. There are also PNG and PSD versions of the logo.

Itämeripäivän kumppanitunnus FI (zip) Östersjödagens partnerram SV (zip) Baltic Sea Day filter for partners EN (zip)

Korona-ohjeet tapahtumiin osallistuville / Corona-instruktioner för deltagare

Itämeripäivän videot

Voit vapaasti hyödyntää Itämeripäivän videoita viestintäkäytössä! Kaikki videot ovat katsottavissa John Nurmisen Säätiön YouTube-tilillä. Tililtä on helppo linkata videoita someen. Voit myös ladata videot tiedostoina täältä.

Videoklipp om Östersjödagen

Du kan fritt använda videorna om Östersjödagen i din kommunikation! Alla videor finns på John Nurminens Stiftelses YouTube-konto. Det är enkelt att länka videor till de sociala medierna från kontot. Du kan också ladda ner videorna som filer här.

Baltic Sea Day videos

You can use the Baltic Sea Day videos freely in your communications! You can watch all videos on the John Nurminen Foundation’s YouTube account. From the account, it is easy to link videos to social media. You can also download the videos in file format from here.

Sosiaalisen median materiaalit / Material för sociala medier / Material for Social Media

Facebook-materiaalit

Facebook material (exempel på finska)

Material for Facebook (examples in Finnish)

Instagram-materiaalit

Instagram material (exempel på finska)

Material for Instagram (examples in Finnish)

LinkedIn-materiaalit

LinkedIn material (exempel på finska)

Material for LinkedIn (examples in Finnish)

Twitter-materiaalit

Twitter material (exempel på finska)

Material for Twitter (examples in Finnish)

YouTube-materiaalit

YouTube material (exempel på finska)

Material for YouTube (examples in Finnish)

Kaikki sosiaalisen median materiaalit
Allt material för sociala medier
All material for Social Media

Kaikki Facebook materiaalit suomeksi 2021 (zip) Facebook-material på svenska 2021 (zip) Facebook material in English 2021 (zip) Kaikki Instagram-materiaalit suomeksi 2021 (zip) Instagram-material på svenska 2021 (zip) Instagram material in English 2021 (zip) Kaikki LinkedIn-materiaalit suomeksi 2021 (zip) LinkedIn-material på svenska 2021 (zip) LinkedIn material in English 2021 (zip) Kaikki Twitter-materiaalit suomeksi 2021 (zip) Twitter-material på svenska 2021 (zip) Twitter material in English 2021 (zip) Kaikki YouTube-materiaalit suomeksi 2021 (zip) YouTube-material på svenska (zip) YouTube material in English 2021 (zip)

Verkkosivu-materiaalit / Material för webbsidor / Material for webpages

Kaikki verkkosivu-materiaalit suomeksi 2021 (zip) Material för webbsidor på svenska 2021 (zip) Website material in English 2021 (zip)

Julisteet / Posters

Julisteet
Posters

Itämeripäivä-julisteet A3 (zip) Itämeripäivä-julisteet A4 (zip) Editoitava_redigerbar_editable_A3 (zip)

Bannerit sähköpostiallekirjoituksiin / E-post banner / Banner for e-mail signature

Pikku-Särki / Lill-Mörten / Little Roach

Itämerimenu-materiaalit / Östersjömenu material / Baltic Sea Menu Materials

Kuvituskuvia / Filmmaterial / Images

Kuvien käytön yhteydessä on aina mainittava lähteenä kuvaajan nimi tai muu ilmoitettu kuvalähde. Mikäli kuvan yhteydessä ei erikseen mainita kuvaajaa tai kuvalähdettä, kuvatietoja ei tarvitse ilmoittaa.


När du använder bilder måste fotografens namn eller annan angiven bildkälla alltid nämnas som källa. Om ingen fotograf eller bildkälla nämns specifikt med bilden behöver källan inte nämnas.


When using images, the name of the photographer or other indicated image source must always be mentioned as the source. If no photographer or image source is specifically mentioned with the image, the source does not need not be reported.

Itämeripäivän esitys

Presentation on the Baltic Sea Day

Voit käyttää tätä tiedostoa apuna, kun esittelet Itämeripäivää sidosryhmillesi.

You are very welcome to use this presentation for your stakeholders.

Itämeripäivän esittelykalvot suomeksi (pdf) Baltic Sea Day presentation in English (pdf)

Mukana Itämeripäivässä

Katso Itämeripäivän kaikki kumppanit
#itämeripäivä