© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Planeringen av Östersjödagen 2023 har rullat igång

I år firas Östersjödagen torsdagen den 31 augusti. Målet är att göra dagen till en glad festdag till Östersjöns ära – vi på John Nurminens Stiftelse hoppas att så många som möjligt deltar!

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi anordnat flera informationstillfällen där vi berättat om syftet med dagen. Se kick off-videon på YouTube!

I år kommer Östersjödagen att synas och höras: det blir stora och mindre evenemang, gemensamma handlingar för och löften till Östersjön. Vi kommer aktivt att använda sociala medier och synas: #Itämeripäivä #BalticSeaDay #Östersjödagen

Kom med och ordna något roligt för er själva och era kunder, medlemmar, anställda eller vänner – alla är varmt välkomna!

Använd informationen och materialet som hjälp för era egna planer och tveka inte att kontakta antingen lokala aktörer eller vid behov John Nurminens Stiftelse och Maija Soljanlahti.

#östersjödagen