© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Till partner

På denna sida har vi samlat viktig information och viktigt material för våra partner inom Östersjödagen. För tips om hur du deltar i Östersjödagen, dvs. för hur man ordnar evenemang eller gärningar, besök denna sida.

Materialbank

Från materialbanken kan du ladda ner innehåll som är relaterat till Östersjödagen. Här hittar du bland annat Östersjödagens grafiska riktlinjer, Östersjödagens logotyper, Östersjödagens banners för sociala medier och annan kommunikation, illustrationsbilder och nedladdningsbart material från Östersjömenyn.

Beställa partnerbrev och bli partner

Partnerbreven innehåller aktuell information om förberedelserna inför Östersjödagen samt konkreta tips till Östersjödagens partner eller sådana som överväger partnerskap. Du kan alltså beställa ett partnerbrev som skickas cirka 5 till 6 gånger per år till din e-post, även om du ännu inte har en exakt plan för Östersjödagen. Brevet skickas på finska och engelska.

Har du ytterligare frågor om Östersjödagen? Kontakta oss: bsd(at)jnfoundation.fi

Östersjödagens partner

John Nurminens Stiftelse vill bjuda in alla att delta i Östersjödagen! Med andra ord kan till exempel skolor, företag, organisationer, mediehus och städer bli partner. Man kan också delta i Östersjödagen tillsammans med andra aktörer. Dra nytta av partnerskapssynergin och ordna ett evenemang eller en gärning i anslutning till Östersjödagen med gemensamma krafter!

Genom att delta förbinder du dig att iaktta Östersjödagens gemensamma värderingar:

  • Östersjön är mer än dess ekologiska status – havet är kultur, skydd, upplevelser och äventyr.
  • Vi gör gärningar som vänder människornas blickar mot Östersjön.
  • Vi följer principerna för hållbar utveckling.
  • Vi verkar stolt som ambassadörer för Östersjödagen och visar respekt för Östersjösamfundet och dagens övriga
  • Vi uppmuntrar alla omkring oss att delta i verksamheten!

Deltagande i Östersjödagen är gratis för partners.

I samarbete

Se på alla samarbetspartner på Östersjödagen
#östersjödagen