© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Kumppanille

Olemme koonneet tälle sivulle tärkeää tietoa ja materiaalia Itämeripäivän kumppaneille ja kumppanuutta pohtiville. Kumppanikirjeen voi tilata sivun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Itämeripäivän kumppanit

John Nurmisen Säätiön tavoitteena on kutsua Itämeripäivään kaikki mukaan! Kumppaniksi voi ryhtyä siis vaikkapa koulu, yritys, järjestö, mediatalo tai kaupunki. Itämeripäivään voi osallistua myös yhdessä muiden tahojen kanssa. Hyödyntäkää kumppanisynergiaa ja järjestäkää Itämeripäivän tapahtuma tai teko yhteisvoimin.

Itämeripäivään osallistuminen on kumppaneille ilmaista. Osallistumalla sitoudut Itämeripäivän yhteisiin arvoihin:

  • Itämeri on enemmän kuin sen ekologinen tila — se on kulttuuria, suojelua, elämyksiä ja seikkailua.
  • Toteutamme tekoja, joilla ihmisten päät saadaan kääntymään kohti Itämerta.
  • Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti.
  • Toimimme ylpeästi Itämeripäivän lähettiläänä ja kunnioitamme Itämeri-yhteisöä ja muita päivän kumppaneita.
  • Kannustamme kaikkia ympärillä olevia mukaan toimintaan!

 

Miten voin ilmoittautua kumppaniksi?

Itämeripäivän kumppanuus on ilmaista ja kutsumme kaikki mukaan viettämään päivää itselleen sopivalla tavalla. Kumppaniksi voit ryhtyä verkkosivujen lomakkeella (löydät lomakkeen tämän sivun lopusta) tai ilmoittamalla Itämeripäivän verkkosivuilla oman Itämeripäivän tapahtuman tai teon.

Usein kysyttyä

Onko Itämeripäivään osallistuminen maksullista tai sitooko se johonkin?

Itämeripäivän kumppanuus on ilmaista kaikille kumppaneille – kaikki ovat kutsuttuja mukaan viettämään päivää itselleen sopivalla tavalla. Kumppaniksi voi ryhtyä muun muassa ilmoittamalla Itämeripäivän verkkosivuilla oman Itämeripäivän tapahtuman.

Toivomme, että kaikki Itämeripäivän kumppanit sitoutuvat päivän yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä korostaviin arvoihin sekä yhteisiin tavoitteisiin ja käyttäytymiskoodiin. Itämeripäivä tehdään hyvässä yhteishengessä, joten toivomme, että kaikki osallistujat kunnioittavat Itämeri-yhteisöä ja muita päivän kumppaneita. Yhteisenä tavoitteenamme on toteuttaa tekoja, joilla ihmisten päät saadaan kääntymään kohti Itämerta.

Tarkoitus on, että myös suuri yleisö voi osallistua päivän viettoon monin eri tavoin. Päivän henkeen sopivat sekä maksuttomat että maksulliset tapahtumat. Itämeripäivänä voi siis järjestää myös tapahtumia, joissa on pääsymaksu; ravintolat voivat myydä Itämerimenua, museoissa voi olla tavanomainen pääsymaksu – tämä on jokaisen kumppanin oman harkinnan varassa.

Miten teot eroavat tapahtumista?

Itämeriteko voi olla mikä vain merta juhlistava aktiviteetti tai teko, kuten majakkaretki työyhteisön kanssa, ystävien kesken järjestetty rantojensiivoushetki tai Itämerimenun mukainen piknik meren rannalla. Teot voi toteuttaa oman yhteisön, kuten työtovereiden, ystävien tai perheen kesken. Teoksi ilmoitettavat tempaukset, retket ja aktiviteetit eivät välttämättä ole suurelle yleisölle avoimia. Toki tekosi voi koskea myös laajempaa joukkoa: voit esimerkiksi haastaa kaikki suomalaiset kokkaamaan särkikalasta uusia herkkuja tai laulamaan Itämeri-laulun ja jakamaan sen videona somessa.

Tekojen lisäksi Itämeripäivänä järjestetään mihin tahansa merelliseen teemaan liittyviä tapahtumia. Tapahtuma voi olla maksullinen tai maksuton, sen yhteydessä voi olla esimerkiksi ilmoittautuminen ja myös osallistujamäärää voidaan rajata. Jos ilmoitat tapahtuman Itämeripäivän sivulle, sen tulee olla kaikille avoin. Tapahtuma voi esimerkiksi olla ohjattu lasten askartelutuokio, meriaiheinen konsertti, Itämeren tilasta kertova verkkoluento tai Itämerimenu-vaihtoehdon tarjoaminen ravintolassa (HUOM. henkilöstöravintoloiden Itämerimenut kuuluvat tekojen piiriin, koska osallistujajoukko on rajattu).

Emme tiedä, miten voisimme osallistua Itämeripäivään. Mistä voimme saada vinkkejä ja apua?

Olemme koonneet listan vinkkejä ja inspiraatiota museoille, yrityksille, ravintoloille, kirjastoille sekä kouluille ja päiväkodeille. Lisäksi kannattaa tutustua Itämeripäivän valmiisiin kampanjakonsepteihin, jotka ovat Itämerimenu, Pulahdus ja Itämerihetki.

Valmiita kampanjoita kannattaa hyödyntää, jos oman teon tai tapahtuman suunnittelu tuntuu hankalalta. Valmiista kampanjoista voi myös hakea vinkkejä ja inspiraatiota oman tapahtuman tai teon suunnitteluun.

Onko Itämeripäivän tapahtuma tai teko järjestettävä juuri Itämeripäivänä vai voiko sen järjestää esimerkiksi samalla viikolla?

Suurin osa aktiviteeteista tapahtuu Itämeripäivänä, mutta toki Itämerta voi juhlistaa muinakin päivinä. Teko tai tapahtuma voi olla vaikkapa viikon, kuukauden tai koko vuodenkin mittainen. Esimerkiksi ravintolat voivat tarjota Itämerimenun tai museot järjestää meriteemaisen näyttelyn sopivaksi katsomallaan aikavälillä. Tapahtuma tai teko voi siis alkaa jo ennen Itämeripäivää ja loppua sen jälkeen. Pääasia on, että tapahtuma tai teko järjestetään myös Itämeripäivänä, vaikka se alkaisi tai päättyisi muulloin kuin itse juhlapäivänä.

Miten ja milloin Itämeripäivästä viestitään?

John Nurmisen Säätiö viestii Itämeripäivästä läpi vuoden, mutta viestintä keskittyy kevääseen ja kesään sekä erityisesti elokuulle. Nostamme Itämeripäivää sekä sen tapahtumia ja tekoja sosiaalisessa mediassa orgaanisesti sekä maksettuna mainontana. Tiedottaminen ja mediayhteistyö keskittyy kesälle. Pyrimme nostamaan viestinnässä esille Itämeripäivän laajuutta: erilaisia tapahtumia, toimijoita sekä eri paikkakuntia ja maita.

Itämeripäivällä on omat verkkosivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä viroksi. Verkkosivut toimivat Itämeripäivän keskeisimpänä viestintäkanavana. Viestimme Itämeripäivästä myös John Nurmisen Säätiön sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) aihetunnisteilla #itämeripäivä #östersjödagen #balticseaday. Sosiaalisen median päivitykset tehdään pääosin suomeksi, mutta mukana on myös englannin- ja ruotsinkielisiä päivityksiä. Itämeripäivällä on omat kanavat Instagramissa (@BalticSeaDay) ja LinkedInissä ja siellä viestimme pääosin englanniksi.

Miten kumppani voi viestiä Itämeripäivästä?

Kannustamme Itämeripäivän kumppaneita kaikenlaiseen viestintään niin verkossa kuin turuilla ja toreillakin. Kumppani voi esimerkiksi julkaista omasta Itämeripäivän aktiviteetistaan Facebook-tapahtuman, viestiä Itämeripäivästä sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuillaan. Mitä laajemmalle sana Itämeripäivästä leviää, sitä enemmän saamme Itämeren asiaa ja etua esille. Kumppaneiden kannattaa hyödyntää Itämeripäivän materiaalipankkia, josta voi ladata muun muassa Itämeripäivän kumppanitunnuksen, logot, erilaisia sosiaalisen median bannereita, kuvia ja muita hyödyllisiä sisältöjä.

Viestintä on vapaamuotoista, mutta huomioon on toki otettava Itämeripäivän arvot. Toivomme, että kaikki Itämeripäivän kumppanit sitoutuvat päivän yhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä korostaviin arvoihin sekä yhteisiin tavoitteisiin ja käyttäytymiskoodiin. Itämeripäivä tehdään hyvässä yhteishengessä, joten toivomme, että kaikki osallistujat kunnioittavat Itämeri-yhteisöä ja muita päivän kumppaneita – myös osana viestintäänsä.

Toivomme, että kumppanit liittäisivät Itämeripäivästä kertoviin uutisiin, tiedotteisiin ja muihin teksteihin oheisen Itämeripäivää koskevan vakiotekstin (boilerplate).

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2024 Itämeripäivää vietetään 29.8. www.itämeripäivä.fi

Voimmeko kerätä varoja Itämeripäivän yhteydessä?

Itämeripäivän aikana voi myös lahjoittaa tai kerätä varoja päivän henkeen sopivalla tavalla. Jo viime vuonna Itämeren piirissä toimivat säätiöt ja järjestöt keräsivät varoja omaan toimintaansa mm. some-kampanjoilla ja järjestämällä tempauksia ja tapahtumia Itämeripäivän hengessä. Myös me John Nurmisen Säätiössä nostimme Itämeripäivänä esille mahdollisuutta lahjoittaa säätiön toimintaan. Huomionarvoista on toteuttaa varojen keräys rahankeräyslain asetusten mukaisesti. Kukin toimija vastaa rahankeräyksestä omien lupaehtojensa mukaisesti.

Tarkoitus on, että myös suuri yleisö voi osallistua päivän viettoon monin eri tavoin. Itämeripäivän tapahtumat voivat olla yleisölle ilmaisia tai niihin voi sisältyä pääsymaksu. Itämeripäivänä voi siis järjestää myös tapahtumia, joissa on pääsymaksu: ravintolat voivat myydä Itämerimenua, museoissa voi olla tavanomainen pääsymaksu jne. – tämä on jokaisen kumppanin oman harkinnan varassa. Tapahtumien yhteydessä voi myös toteuttaa rahankeräystä organisaation rahankeräysluvan puitteissa.

Kerääkö John Nurmisen Säätiö varoja omaan toimintaansa Itämeripäivän yhteydessä?

Kun ideoimme ja käynnistimme Itämeripäivän vuonna 2019, teimme linjauksen, että Itämeripäivän päätavoitteena ei ole kerätä varoja säätiölle vaan päivällä on laajempi yhteiskunnallinen tavoite. Itämeripäivän onnistumisen kannalta on oleellista, että sen viettoon osallistuu mahdollisimman laaja joukko erilaisia toimijoita, kuten kaupunkeja, museoita, kirjastoja, kouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja muita Itämeren hyväksi toimivia säätiöitä. Haluamme Itämeripäivän avulla nostaa tietoisuutta Itämeren ainutlaatuisesta kulttuurista, herkästä luonnosta ja mielenkiintoisesta historiasta mahdollisimman laajalti.

Keräämme varoja ympäri vuoden, ja meille voi lahjoittaa myös Itämeripäivänä. Vaikka lahjoittaminen ei olekaan Itämeripäivän pääosassa, se voi olla yksi luonteva tapa osallistua Itämeripäivään. Säätiö keskittyy erityisesti Itämeripäivän organisointiin ja siitä tiedottamiseen. Keskeisintä Itämeripäivässä on yhdessä juhliminen, kaikille avoimet tapahtumat sekä Itämeren hyväksi tehdyt teot.

Miksi John Nurmisen Säätiö käynnisti Itämeripäivän muiden teemapäivien rinnalle?

Ajatus Itämeripäivästä syntyi pitkän ajan kuluessa. Säätiö on eri yhteyksissä saanut rohkaisevaa palautetta toiminnastaan ja tapahtumistaan ja siitä, että tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun monipuolisia näkemyksiä Itämerestä. Totesimme, että Itämeren omalle nimikkopäivälle on ilmiselvä tilaus. Omassa toiminnassamme Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi yhdistyvät juohevasti Itämeren upea kulttuuri ja historia sekä konkreettiset suojelutoimenpiteet.

Havahduimme siihen, että monille Itämerestä tulee mieleen rehevöityminen ja jokakesäinen sinileväkatastrofi, ja huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksesta jopa lamaannuttaa. Halusimme myös luoda toivoa ja muistuttaa siitä, että Itämeren hyväksi on tehty paljon ja pelkästään omassa työssämme olemme saaneet aikaan näkyviä tuloksia Itämeren tilassa. Vaikka Itämerta muistetaan virallisissa seminaareissa (mekin järjestämme niitä!), kalenterista puuttui suuren yleisön osallistava, epävirallinen ja iloa tuova kesän juhla. Tärkeä tavoite päivässä on myös sen kansainvälisyys, meitä innosti ajatus, että kaikissa Itämeren maissa muistetaan Itämerta yhtä aikaa – vaikka syömällä Itämeri-ystävällistä ruokaa tai pulahtamalla lähiveteen.

On hienoa olla rakentamassa yhteistä Itämeri-heimoa, ja olemme kiitollisia kaikille kumppaneille, jotka ovat lähteneet mukaan. Ratkaisevaa vuonna 2019 oli muutaman avainkumppanimme suuri innostus ja kannustus, sekä Helsingin ja Turun kaupunkien myönteinen suhtautuminen ja suostuminen päivän strategisiksi kumppaneiksi. Vuoden 2020 suosio kertoi, että päivälle todellakin oli tilausta, ja vuonna 2023 mukana oli jo yli 300 kumppania ja seitsemän maata. Onnistuminen on mukaan lähtevien kumppanien ansiota – tämä tehdään yhdessä.

Itämeripäivästä viestitään sen kumppaneille kumppanikirjeillä. Itämeripäivän kumppanikirjeen voi tilata kuka tahansa. Kerromme kirjeissä Itämeripäivän valmisteluun liittyviä ajankohtaisia asioita ja jaamme kumppaneita hyödyttäviä vinkkejä. Kumppanityöpajojen järjestäminen painottuu alkuvuoteen ja kevääseen ja niistä ilmoitetaan Itämeripäivän verkkosivujen Ajankohtaista-osiossa sekä kumppanikirjeissä.

Materiaalipankki

Materiaalipankista voit ladata Itämeripäivään liittyviä sisältöjä. Löydät pankista muun muassa Itämeripäivän graafisen ohjeistuksen, Itämeripäivän logot, sosiaaliseen mediaan ja muuhun viestintäkäyttöön soveltuvat Itämeripäivän bannerit, kuvituskuvia sekä Itämerimenun ladattavat materiaalit.

Mitä vielä haluaisit kysyä Itämeripäivästä? Jos et löytänyt yllä olevista esimerkeistä vastausta kysymykseesi, ole yhteydessä meihin bsd(at)jnfoundation.fi.

Kumppanikirjeet ja kumppaniksi liittyminen

Kumppanikirjeet sisältävät ajankohtaista tietoa Itämeripäivän valmisteluista sekä konkreettisia vinkkejä Itämeripäivän kumppaneille tai kumppanuutta pohtiville. Voit siis tilata 5-6 kertaa vuodessa ilmestyvän kumppanikirjeen sähköpostiisi, vaikka et vielä tietäisikään tarkkaa Itämeripäivän suunnitelmaa.

Mukana Itämeripäivässä

Katso Itämeripäivän kaikki kumppanit