© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Viktiga tips innan semestern börjar

Östersjödagens partnerbrev 3/2021

Bästa Östersjödagens partner

Semestern hägrar redan för oss alla och innan den börjar vill vi tipsa om ett par viktiga saker. I sommar har Östersjödagens team semester från den 8 juli till den 1 augusti. Före det finns det fortfarande gott om tid att anmäla ett eget evenemang eller en egen gärning på Östersjödagens webbplats. Visst kan man också göra anmälan först i augusti. Det är dock värt att komma ihåg att de gärningar och evenemang som anmäls i början av sommaren får mer organisk och betald synlighet som en del av den totala marknadsföringen av Östersjödagen. Vi önskar att du anmäler ditt deltagande senast den 20 augusti.

Vi har skapat ett Facebook-evenemang för Östersjödagen, där vi publicerar programtips. Hjälp oss att sprida Östersjödagens festbudskap: klicka på delta och bjud in vänner! Dela gärna evenemanget på er egen organisations Facebook-sidor. Samtidigt kan ni på ett naturligt sätt tala om att ni ingår i gruppen av partners för Östersjöns egen festdag.

Vi vill framföra ett stort tack för den gångna våren och önskar alla en riktigt avkopplande sommar!

Östersjödagens team
Oona Piiroinen & Kirsi Kurki-Miettinen

#östersjödagen