© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Bred uppslutning i Sverige för ett friskare hav

Ett 30-tal företag och organisationer från offentlig sektor, ideella
organisationer och näringsliv går samman och uppmärksammar Östersjön
under en gemensam Östersjödag den 26 augusti i Sverige. Genom seminarier,
rundabordssamtal, skräpdyk, konserter och mycket mer önskar man öka
förståelsen och medvetenheten om vårt gemensamma havs unika och
varierande natur och kulturarv, men även för de miljöutmaningar Östersjön
står inför.

För att öka kunskapen och engagemanget för Östersjön – ett av världens
mest hotade hav – sluter ett 30-tal svenska organisationer upp och arrangerar
olika typer av evenemang under den internationella Östersjödagen den 26
augusti. En av dessa arrangörer är Skansen och stiftelsen Race For The Baltic
som arrangerar forskarseminarier och rundabordssamtal där bland annat
Isabella Lövin (tidigare miljö- och klimatminister), Pär Svärdson (VD för
Apotea) och Anna König Jerlmyr (finansborgarråd i Stockholms stad)
medverkar.

”Arbetet för vårt hav är viktigt för oss på Skansen. Att få fler att förstå mer
om hur vi människor påverkar havet och vad vi kan göra för att hjälpa det är
något vi jobbar med dagligen i vår relativt nya anläggning Baltic Sea Science
Center. Att medverka under Östersjödagen är även ett ypperligt tillfälle att
lyfta fascinerande kunskap till breda målgrupper”, säger Tomas Frisk, chef
Zoologiska avdelningen på Skansen.

Företaget Siemens är ytterligare en aktör som engagerar sig i
Östersjöfrågorna där man bland annat arbetar med innovationer inom
vattenrening. I Stockholms nya reningsverk i Henriksdal har de installerat en
ny teknik som gör att man i förväg kan hantera eventuella störningar som
påverkar vattenreningsgraden. Man tillhandahåller även lösningar som
optimerar energieffektiviteten, undviker vattenförluster och minskar
föroreningar.

”Ett av de 17 globala målen för Agenda 2030 gäller ”Hav och Marina
resurser”, nämligen att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på
ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Om målen ska nås till
2030 behöver Sverige öka takten varför vi nu gemensamt uppmärksammar
Östersjön den 26 augusti. Alla måste vara med och bidra för att målen ska
uppnås, ny teknik och innovationer måste till och där ser vi att vi har en stor
möjlighet att bidra med våra lösningar”, säger Mikael Leksell, VD Siemens AB.

Östersjödagen – Baltic Sea Day – lanserades i Finland av John Nurminens
Stiftelse år 2019 och firas den sista torsdagen i augusti varje år. Dagen har
kommit att bli en stor och uppskattad dag och firas av närmare 200
organisationer i flera Östersjöländer. Alla organisationer och aktörer som vill
är inbjudna att medverka på det sätt som passar dem. Medverkan är gratis.
Mer information om dagen och det som sker runt om i Östersjöregionen går
att läsa om på www.östersjödagen.fi

Race For The Baltic is a non-profit organisation with a mission to ensure a
healthy Baltic Sea. We focus on solution-oriented and cost-effective projects
with measurable impact.

Kontaktpersoner
Peter Wiwen-Nilsson
CEO
info(at)raceforthebaltic.com

Siri Maassen
Presskontakt
Head of communications
info(at)raceforthebaltic.com

#östersjödagen