© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Evenemang

Stiftelsen Voice of the Ocean

Öppet hus på forskningsfartyg

Under Östersjödagen kommer stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) lägga till med ett modernt, hybriddrivet forskningsfartyg i Waxholms gästhamn. Här kan skolklasser och allmänheten gå ombord för en guidad tur. Förutom fartyget, så kommer VOTO presentera stiftelsen på kajen. 

Rena Mälaren kommer finnas på plats och sopdyka mellan 10:00 – 14:00.

Rena Mälaren utför minst en städning i veckan, ofta fler. 

Projektets syfte är att få bort gifter från Mälaren/Östersjön samt att väcka opinion så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö.  

Restaurang Kobben bjuder alla barn på glass.

Waxholms Gästhamn & Rent Under har öppet, och berättar mer om hur de arbetar med miljövänliga metoder för att främja havsmiljön.

Västerhamnsplan 32, Vaxholm
09:00 - 16:00
Stiftelsen Voice of the Ocean
icon/accessibility Created with Sketch. Evenemanget är tillgängligt.
icon/fee Created with Sketch. Evenemanget har fritt inträde.
#östersjödagen