© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Naturum Vattenriket

Östersjökompassen – Ekosystemtjänster i skolan

Ekosystemtjänster är ett klurigt och komplext begrepp. Men det är viktigt att vi lär oss om människans beroende av naturen. Östersjökompassen är ett pedagogiskt analysverktyg där vi gör ekosystemtjänster konkreta och tydliga. Med Östersjökompassen upptäcker, undersöker och poängsätter vi olika ekosystemtjänster på plats vid havet. Under Östersjödagen arbetar naturum Vattenriket med Östersjökompassen tillsammans med gymnasieklasser från Kristianstad. Vi håller till på Äspet i Åhus, vid Hanöbuktens sandstränder och stenblock.

Östersjökompassen har tagits fram av naturum Vattenriket som en del i projektet ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Projektet drivs av Världsnaturfonden WWF med finansiering från Svenska Postkodlotteriet tillsammans med Biosfärområde Kristianstads Vattenriket samt länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm, 2020-2023.

Uppgifterna som hör till Östersjökompassen finns att ladda ned gratis på Vattenrikets hemsida.

#östersjödagen