© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Baltic Sea Science Center, Skansen

Östersjön och klimatet

Baltic Sea Science Center firar Östersjödagen ihop med sina samverkansparter Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Temat för året är Östersjön och klimatet. Under eftermiddagen kommer fyra forskare kommer berätta om sina projekt och sin forskning inom ramen för temat och ett rundabordssamtal mellan forskare, klimatpsykolog och gymnasielärare äga rum. Eventet är endast för inbjudna och skall öppna upp för samtal mellan olika discipliner och aktörer, bland andra svenska myndigheter, skolan och organisationer.

#östersjödagen