© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Siemens

Plumsa för Östersjön!

Ett av de 17 globala målen för Agenda 2030 gäller ”Hav och Marina resurser”, nämligen att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver Sverige öka takten varför vi nu gemensamt uppmärksammar Östersjön den 25 augusti. Alla måste vara med och bidra för att målen ska uppnås, ny teknik och innovationer måste till och där ser vi att Siemens har en stor möjlighet att bidra med våra lösningar.

Siemens medarbetare visar sitt engagemang i Östersjöfrågan genom att göra ett plums! Vi bjuder också bästa ”plumsarna” att delta på konserten på Berwaldhallen.

#östersjödagen