© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Gärningar

Apotea, WWF och Skärgårdsstiftelsen

Stockholms ytterskärgårds största våtmark!

Den 6 maj invigdes Stockholms ytterskärgårds största våtmark! I ett projekt på Ålö i Stockholms skärgård har Apotea, Skärgårdsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF återskapat våtmark för att göra det lättare för fiskar som gädda och abborre att föröka sig och göra havet mer levande. Den nya våtmarken på Ålö är en av de största i sitt slag i skärgården. Efter restaureringen har vi skapat en ca 9 ha stor våtmark. Våtmarken kommer fungera som reproduktionsplats för lekvandrande fiskar, bli en bra rast- och häckningslokal för fåglar samt gynna trollsländor och många andra våtmarksberoende arter. Den kommer även att fånga upp den näring som kommer från gårdens åkermarker och bidrar till ett friskare Östersjön.

#östersjödagen