© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Östersjödagen firas i Sverige

Östersjön är ett unikt hav, men det är också ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske, utsläpp av miljögifter och ökad sjöfart är några av de problem som hotar havets flora och fauna men även vår möjlighet att njuta av de tjänster som havet erbjuder. För att uppmärksamma dessa frågor – men även alla de positiva värden vårt hav ger oss – firas nu en årlig dag för Östersjön i Sverige.

2007 undertecknade länderna en gemensam åtgärdsplan för att nå god ekologisk status i Östersjön till år 2021. Nu är 2021 här men vi har ännu inte nått målen. Dessutom har målen kompletterats med juridiskt bindande direktiv från EU som kryper allt närmare. Stora framsteg har gjorts, men mer måste till för att vi ska lyckas nå målen och på sikt få ett friskt och välmående hav.

”Jag kan inte föreställa mig ett mer relevant miljöområde att fokusera våra insatser på”, säger Peter Wiwen-Nilsson, VD för Race For The Baltic. ”Att lansera en särskild dag för Östersjön är ett sätt att lyfta Östersjön på agendan, vilket behövs för att säkerställa att vi når i mål och äntligen kan börja få se resultaten av nästan 50 års arbete”, fortsätter Wiwen-Nilsson.

Östersjödagen – Baltic Sea Day – lanserades i Finland av John Nurminens Stiftelse 2019. I år 2020 ordnades över 150 evenemang och gärningar runt Östersjön. Dagen har kommit att bli en stor och uppskattad dag speciellt i Finland och målet är att dagen ska bli en årligen återkommande dag i alla Östersjöländer.

”Östersjödagen är vår samhälleliga gärning för att påminna människor om vårt älskade havs unika och varierande natur och kulturarv. Genom att tillsammans arrangera olika evenemang och visa upp goda exempel, kan vi – kuststaterna i Östersjön – göra Östersjön till ett modellhav för andra havsområden i världen”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, VD för John Nurminens Stiftelse.

Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. I år är datumet den 26 augusti. Alla organisationer och aktörer som vill är inbjudna att medverka på det sätt som passar dem. Medverkan är gratis.

#östersjödagen