© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Helsingfors pratar i tre dagar på Espen i augusti

Diskussionsevenemanget Helsinki puhuu –  Helsingfors pratar ordnas för första gången på Esplanadscenen den 25–27 augusti. Diskussionerna är öppna för alla, och allmänheten kan följa med dem på plats eller hemma eftersom Helsingin Sanomat streamar dem som direktsändningar.

Diskussionerna, som varar från en kvart till en och en halv timme, handlar bl.a. om säkerheten i Östersjöområdet, folktraditioner och nationalism, pressfrihet, festivaler och turism i Östersjöområdet, mat, förebyggandet av fartygshaverier, uttrycksfriheten, diversitet och de mänskliga rättigheterna.

Evenemangets huvudarrangör är Helsingfors stads Savoy-teater. Samarbetsparter är Helsingin Sanomat, Sanoma Oyj, John Nurminens Stiftelse, Suomen arvostelijain liitto, PEN Finland och Sublime Music Agency. Nätverket av samarbetspartner kommer att utökas under sommaren.

Evenemangets arrangörer vill bjuda allmänheten på ett öppet diskussionsforum där det är lätt att ta upp aktuella frågor, väcka och öka diskussionen mellan medborgarna och uppmuntra till samhällelig verksamhet.

På Östersjödagen 27.8 inleder scenen på Esplanaden programmet med ett stadigt paket om Östersjön. I morgonprogrammet medverkar bl.a. borgmästare Jan Vapaavuori, författare Juha Hurme, president Tarja Halonen, den konstnärliga direktören och styrelseordföranden för Moomin CharactersSophia Jansson, professorerna Laura Kolbe och Markku Ollikainen samt ungdomskören Vivace.

Programkartan, diskussionsämnena och talarna på evenemanget Helsingfors pratar offentliggörs i början av augusti.

#östersjödagen