© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

John Nurminens Stiftelse vill införa Östersjödagen som ett permanent inslag i kalendern i alla länder kring Östersjön

Östersjödagen, som lanserades 29.8 på Medietorget i Sanomahuset har ett ambitiöst mål: att inbjuda kommuner, städer, företag, stiftelser, föreningar och organisationer i alla länder kring Östersjön att delta. John Nurminens Stiftelse fortsätter arbetet med att kartlägga nya samarbetspartner genast efter lanseringsevenemanget. Målet är att Östersjödagen, som firas den sista torsdagen i augusti, år 2020 når en hundra gånger större publik ån i år, och att inte bara Helsingfors utan även Stockholm och kuststäderna i Finland deltar i temadagen redan om ett år.

 

John Nurminens Stiftelse började förbereda Östersjödagen i samarbete med Helsingfors Festspel. Till en början var tanken att lyfta fram skyddet av Östersjön i Festspelens program, men efter diskussioner utvecklades idén till att fira den gemensamma dagen tillsammans med andra aktörer. Utgångspunkten är att dagens tema firas i ett brett perspektiv, inte endast med tanke på skyddet av miljön och naturen.

Alla kan delta i Östersjödagen på det sätt som passar dem, konstaterar ombudsmannen Annamari Arrakoski-Engardt. Bild: Ilkka Vuorinen

Stiftelsens ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt berättar om evenemangets bakgrund: ”Många känner oss för vårt konkreta och genomslagskraftiga arbete för skyddet av Östersjön, och vi gör detta arbete i många projekt i flera olika områden. Men Östersjön är så mycket mer än bara blåalgkatastrofen som inträffar varje sommar eller ett av Norra Europas största miljöproblem. När man talar om Östersjön kan man inte lämna dess mångskiftande kulturella och konstnärliga roll utan beaktande. Östersjöns särdrag, dess geografiska läge, dess historia, de som bott och bor kring havet, gör att området är ett av de mest särpräglade i hela världen.”

Helsingfors stad har åtagit sig att agera som en strategisk samarbetspartner och stödpunkt för Östersjödagen. Genom Åbos och Helsingfors gemensamma Östersjöutmaning är också Åbo stad med i firandet av dagen.

I Östersjödagens inledningsord betonade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori städernas starka roll när det gäller att bygga upp samarbetet kring Östersjön: ”Även om Östersjöns sak borde stå på vår agenda varje dag, hjälper lanseringen av detta evenemang med att skapa kritisk massa, intresse och moment för ett ärende som kräver ett vidsträckt samhällsengagemang. Endast genom statens, städernas, företagens, organisationernas, den tredje sektorns och de enskilda människornas samarbete kan vi säkerställa att Östersjön är vårt hem också i framtiden. I denna anda kallar vi vår kära samarbetsstad Åbo, tillsammans med Stockholm, som är lika beroende av havet, med i arbetet.”

I Östersjödagens inledningsord betonade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori städernas starka roll när det gäller att bygga upp samarbetet kring Östersjön
I Östersjödagens inledningsord betonade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori städernas starka roll när det gäller att bygga upp samarbetet kring Östersjön. Bild: Ilkka Vuorinen

Partner i Östersjödagens första våg är Helsingfors stad, Helsingfors Festspel, Helsinki Biennaali, Designmuseet, Sanoma, tidningen Tiede Luonto, Luonto-Liitto, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Moomin Characters.

Östersjön till ett modellhav för hela världen

Syftet med Östersjödagen är att väcka hopp: Östersjön kan vara ett modellhav och ett provlaboratorium för nya lösningar för hela världen. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde för Finland och finländarna.

”Vi vill lyfta fram Östersjön som den viktigaste saken åtminstone en dag om året. Utöver firandet vill vi också öka kunskaperna om hur havets ekologiska status och kulturen är bundna vid varandra: Vårt kulturella och ekonomiska välbefinnande vissnar bort eller utvecklas i takt med Östersjöns tillstånd. Vi hoppas att vi genom Östersjödagen kan öka de viktiga kunskaperna om havets natur, kultur och historia”, säger Arrakoski-Engardt.

Paneelissa kuultiin sukeltajien mietteitä Itämeren tilasta.
Östersjödagen lanserades 29.8.2019 på Medietorget i Sanomahuset. Bild: Ilkka Vuorinen

Stiftelsen har för avsikt att samla en så mångsidig grupp av aktörer inom både kultur och miljöskydd som partner för Östersjödagen som möjligt. Målet är också att officiella institutioner, riksdagsledamöter och politiker samt medborgare börjar fira Östersjödagen.

”I fortsättningen firar vi dagen bland annat med evenemang, jippon och utbildning. Alla kan delta i Östersjödagen på det sätt som passar dem. Ett konkret exempel på hur Östersjödagen kan firas är att det serveras Östersjövänlig mat på Östersjödagen i riksdagen, skolorna, restaurangerna eller hemmen”, konstaterar Arrakoski-Engardt.

Stiftelsen har tillsammans med dess partner redan inlett förberedelserna för Östersjödagen i Stockholm år 2020.

 

Se på inspellningen nedanför från lanseringen av Östersjödagen den 29. augusti, 2019.

 

 

 

Mer information:

Annamari Arrakoski-Engardt
Ombudsman, John Nurminens Stiftelse
annamari.arrakoski-engardt(at)jnfoundation.fi
Tfn 0400 477 878

Tuula Putkinen 
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi
Tfn 0400 907 809

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar 
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi

#östersjödagen