© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hanke

Laaja innostus kipsinlevitykseen

Kipsi aiheutti erittäin suurta kiinnostusta laajentuneella hankealueella, erityisesti Pohjanmaalla. Hakemuksia tuli tasaisesti koko hakuajan. Haku uutisoitiin alun perin päättyvän kesäkuun loppuun ja se aiheutti hetkellisesti tilanteen, että hakuportaali jumiutui räjähdysmäisen kiinnostuksen takia! Kipsinlevitys.fi -sivustolla oli samanaikaisesti satoja sisäänkirjautuneita. Hakua päätettiin sen takia jatkaa.

Kokonaishakumäärä koko hankealueella on noin 38 000 hehtaaria.

Saaristomeren ja Länsi-Uudenmaan alueella haku jatkuu vielä koko elokuun ajan. Muun Suomen osalta haku tulee jatkumaan ensi vuonna.

Haluamme kiittää kaikkia mukaan lähteneitä viljelijöitä sekä sidosryhmiä upeasta yhteistyöstä!