© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Uudenkaupungin kulttuuripalvelut

Yhteisötaideteos kaupungin kirjastoon

Projekti sai inspiraationsa Itämeripäivää esittelevästä sähköpostista, jolloin lähti ajatus siitä, että tietoisuutta Itämeripäivästä voisi lisätä taideteoksella. Tavoitteena oli osallistaa yhdessä teoksessa useita kunnan toimijoita ja päädyttiin yhdistelmään, jossa Uudenkaupungin kulttuuripalvelut, kirjastotoimi ja varhaiskasvatus osallistuvat projektiin. Kaikki osallistujat ovat saaneet tiedon projektin taustoista. Lisäksi paikallislehti tekee todennäköisesti jutun teoksesta, jolloin yhä useampi ihminen kuulee Itämeripäivästä.

Kulttuuripalveluiden projektityöntekijä (Suvi Hammar, taustaltaan kuvataiteilija) on suunnitellut ja organisoinut teoksen toteutuksen ja ripustuksen. Projekti kohdistettiin kaikkiin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin, yksityisille hoitopaikoille ja perhepäivähoitajille. Projektin kohderyhmä olivat kaikkein nuorimmat lapset, eli 0–3 vuotiaat kyseisen yksikön ryhmäjaosta riippuen. Näyttelypaikkana toimii kaupunginkirjaston nykyiset väistötilat, jolloin usealla kuntalaisella on mahdollisuus nähdä teos ja kiinnostua sen taustoista.

Teos koostuu useasta paperisesta aallosta, jotka toimitettiin hoitopaikkoihin. Jokainen lapsi saa mielensä mukaan maalata oman aaltonsa kykyjensä mukaan. Ennen Itämeripäivää aallot kerätään takaisin ja ne ripustetaan kokonaisinstallaatioksi kirjastoon.

Taideteoksen purun jälkeen aallot palautetaan takaisin niille, jotka ne haluavat. Jäljelle jääneet aallot pyritään jalostamaan parhaalla mahdollisella tavalla uuden taideteoksen materiaaliksi. Tällöin teoksen vuoksi ei synny roskaa.