© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Tapahtumat

Suomen Tukholman-instituutti

Webinaari, sininen talous ja merten ekosysteemi

Vihreä talous on käsitteenä varmasti monelle tuttu, mutta entä sininen talous? Sininen talous käsittää meren hyödyntämiseen perustuvia elinkeinoaloja. Näihin aloihin lukeutuvat muun Suomelle ja Ruotsille tärkeimpiin elinkeinoaloihin kuuluvat turismi, kalastus ja logistiikka. Nämä elinkeinot ovat kuitenkin pitkällä tähtäimellä riippuvaisia siitä, että meren ekosysteemi voi hyvin. Tämän vuoksi on tärkeätä minimoida alojen negatiivinen vaikutus merten ekosysteemiin. Mutta miten tämä käytännössä tapahtuu?

Itämeren suojelu on kaikkien Itämerta ympäröivien maiden yhteinen asia, mukaan lukien Suomen ja Ruotsin. Selkämeren, Perämeren ja Ahvenanmeren kohdalla on muun muassa keskeistä ehkäistä ravinteiden valumista mereen valuma-alueilta. Energiakeskustelu on vuorostaan lisännyt yhä enemmän toiveikkuutta merten käyttömahdollisuuksista tuulienergian tuotannossa. Onko tämä pitkäaikainen ratkaisu? Miten tämä näyttäytyy EU:ssa? Muun muassa näitä ja monia muita ajankohtaisia kysymyksiä sinisen talouden ympärillä tullaan käsittelemään tässä webinaarissa.

Webinaarissa Maria Wetterstrand, ympäristöpuolueen aikaisempi äänitorvi ja nykyinen toimitusjohtaja Miltton Europe:lle, haastattelee professori Kari Hyytiäistä HELSUS-osastolta, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutista. Katso tallenne tästä linkistä.

12:00 - 12:40
Suomen Tukholman-instituutti
icon/accessibility Created with Sketch. Tapahtumaan on esteetön pääsy.
icon/fee Created with Sketch. Tapahtuma on ilmainen.