© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Valkjärvi-yhdistys ry Askola ja Myrskylä

Järvenrannan jätevesijärjestelmän esittely

Valkjärvi-yhdistyksen Itämeri-tekona esittelemme Facebook-sivustollamme erilaisia jätevesijärjestelmiä, joita on asennettu Valkjärven rantaan. Perinteisesti Itämeripäivänä täydennämme esimerkkien luetteloa. Järven rannassa on hyvin erilaisia mökkejä ja erilaisia tilanteita vesien käsittelylle. Tämän vuoden esimerkki kuvaa omakotitalon vesienkäsittelytilannetta.

Valkjärvi sijaitsee Itäisellä Uudellamaalla Myrskylässä ja Askolassa ja laskee Ilolanjokea pitkin Itämereen.

Kuvissa oleva järjestelmä (INDRÄN Biosuodatin 5ce, WC+harmaa vesi) on asennettu keväällä 2022 ja käsittelee mökin wc-vedet ja harmaat vedet. Lisätietoa tästä linkistä.

Tämä esimerkki kannustakoon asentamaan järjestelmiä puhtaampien vesien puolesta! #itämeriteko #meidänmeri #vedenvuoro