© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Sponda Real Estate

Kauppakeskus Elo Itämeripäivän viestinviejänä

Kauppakeskus Elo on mukana Itämeripäivässä viestinviejänä hyvän asian puolesta. Itämeripäivä näkyy Elon digitaalisilla pinnoilla ennen H-hetkeä sekä tapahtumapäivänä 25.8. Haluamme viestiä kauppakeskuksen asiakkaille kuinka tärkeä Itämeri on myös täällä sisämaassa.