© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry

Ongimme hyvää ihmiselle ja Itämerelle!

Suomen Vapaa-ajankalastajat vievät Itämeripäivänä ongelle eri ryhmiä koululaisista erityisryhmiin. Onkimisen avulla autamme Itämerta poistamalla kaloihin sitoutuneita ravinteita vedestä. Samalla tuomme esille onkimisen hyvinvointivaikutuksia yksilölle. Ongella saa usein saaliiksi särkikaloja, joiden poistaminen rehevöityneistä vesistöistä – kuten juuri Itämerestä tai siihen laskevista rehevöityneistä sisävesistä – on erityisen tärkeää. Suosimalla mm. särkikalaa ruokavaliossamme poistamme samalla ravinteita, ja vähennämme esimerkiksi sinileväkukintoja.

Onkiminen kuuluu yleiskalastusoikeuksiin eli on jokamiehenoikeus eikä vaadi erityisiä lupia. Jokainen meistä voi siis Itämeripäivä-ryhmiemme haastamana osallistua tähän helppoon tapaan kalastaa hyvää itselle ja Itämerelle!