© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Oulun kaupunki/Perämerenkaari Bothnian Arc ry

Pelasta Perämeri -kampanja

Perämerenkaaren alue on mukana Itämeripäivässä Pelasta Perämeri -kampanjalla. Oulun kaupunki haastaa kampanjaan mukaan kunnat, yritykset, organisaatiot ja alueen asukkaat niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. Kampanja on osa vuosittain järjestettävää Itämeripäivää, jota ei tunneta pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa samalla tavoin kuin etelässä. Tavoitteena onkin, että koko Perämerenkaaren alue on mukana Itämeripäivässä Pelasta Perämeri -kampanjan kautta elokuun viimeisenä torstaina.

“Säästämme euroja, kun toimimme nyt, eikä vasta sitten kun tilanne on vakava. Kampanja tukee vastuullisuutta, paikallisuutta sekä kestävää kehitystä koko Perämerenkaaren alueella nostaen esille pohjoista luontoa. Haluamme, että mahdollisimman moni pitää asiaa esillä ja tekee omia, pieniä tekojaan Perämeren hyväksi”, valottaa kampanjan kehittänyt, Oulun kaupungilla sekä Bothnian Arc -yhdistyksen hallinnossa työskentelevä Katja Koskinen.

Perämeren alue eroaa Itämeren muista merialueista matalan suolaisuutensa ja lyhyen kasvukautensa vuoksi. Perämeri on muuhun Itämereen verrattuna hyvässä kunnossa, mutta sen tilanne on vuosi vuodelta huonontunut pääasiassa ihmisen tointen takia.

Kampanjan maskottien, Hilma ja Helge Harjuksen avulla kampanjan viesti vetoaa myös lapsiin ja nuoriin. Kampanja on hyvän mielen kampanja, jonka tehtävä on positiivisella ilmeellä herättää alueen ihmiset huomaamaan meren tärkeys tälle alueelle. Kampanja on somessa toteuttava haastekampanja, jossa toivotaan jaettavan joko pieniä, arjen tekoja meren suojelemiseksi tai kukin taho kertoo mitä meri itse kullekin merkitsee. Kampanjan hashtägit ovat #PelastaPerämeri #RäddaBottenviken. Mikäli haluat lahjoittaa rahaa meren suojeluun, onnistuu se nettisivuilta löytyvän linkin kautta. Rahalahjoituksiin Oulun kaupunki on avannut Pelasta Perämeri -Rädda Bottenviken -tiimin.

Kampanjasta voit lukea lisää sivulta www.bothnianarc.eu/pelastaperameri