© John Nurmisen Säätiö
© John Nurmisen Säätiö

Teot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Huipputehokas Blominmäen jätevedenpuhdistamo on nyt käytössä, ja sen merkitys Itämeren suojelemisessa on valtava. Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä läntisen pääkaupunkiseudun typpi- ja fosforikuormitukset Suomenlahteen pienenevät merkittävästi. Pääkaupunkiseudun yli miljoonan asukkaan typpikuorma Itämereen vähenee lähes kolmanneksen. Typpi- ja fosforiravinteiden tehokas puhdistus jätevesistä on tärkeää, koska muuten ne rehevöittäisivät voimakkaasti rannikkovesiämme. Rehevöityminen köyhdyttää meriluonnon monimuotoisuutta ja tuottaa myrkyllistä sinilevää. Tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella suojelemme Itämerta joka päivä. Itämeripäivänä pysähdymme juhlimaan modernin ja palkitun Blominmäen jätevedenpuhdistamon avajaisia kutsuvieraiden kesken.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Uusi puhdistamo korvasi Suomenojan jätevedenpuhdistamon vaiheittain marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä. Blominmäessä riittää tilaa ainakin sadaksi vuodeksi, eli puhdistamoa voidaan tarvittaessa laajentaa jopa miljoonan asukkaan tarpeisiin.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon puhdistustavoitteet ovat selvästi EU-vaatimuksia ja HELCOMin (Itämeren suojelukomissio) suosituksia tiukemmat: tavoitteena on puhdistaa yli 96 prosenttia fosforista ja orgaanisesta aineksesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Kuluneena kesänä Blominmäen puhdistustulos on ollut kirkkaasti ympäristölupamääräyksiä parempi.

Kallion sisään louhitun puhdistamon pinta-ala on 10 hehtaaria ja sen rakennuskustannukset olivat noin 510 miljoonaa euroa. Uusia viemäritunneleita rakennettiin noin 20 kilometriä. Puhdistamo tuottaa tarvitsemansa lämmön itse ja sähköstäkin noin 70 prosenttia. Lisäksi puhdistetusta jätevedestä saadaan kaukolämpöä. Blominmäen jätevedenpuhdistamo voitti vuoden 2022 RIL-Palkinnon.

Puhdistamon toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.