© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Östersjödagen firades i sex länder och över 20 städer

Östersjödagen, som koordineras av John Nurminens Stiftelse, samlade sex länder och över 20 städer. Den sista torsdagen i augusti, 26.8, var över 220 partner med och firade vårt hav med 136 evenemang och 82 gärningar.

I Östersjödagens programutbud ingick bland annat konserter, utställningar, workshoppar, föreläsningar, filmer, teaterföreställningar, motion, havsläckerheter från Östersjön, städtalko på stränderna samt många andra Östersjövänliga gärningar och evenemang.

Utöver att Östersjödagen firades i 17 städer i Finland firades dagen också i Ryssland, Litauen, Lettland, Estland och Sverige.

I Sverige deltog över 30 aktörer i att ordna olika evenemang och aktiviteter med havsrelaterade teman. I en diskussion på Skansen arrangerad av organisationen Race For The Baltic deltog bl.a. före detta klimat- och miljöminister Isabella Löv och Stockholms borgmästare Anna König Jerlmyr. Dessutom lyftes Östersjödagen fram i svenska hovets sociala medier och kronprinsessan Victoria besökte under Östersjödagsveckan svenska Utö, där hon bekantade sig med områdets maritima natur och skyddet av Östersjön. Dessutom spelade Sveriges Radios Symfoniorkester magnifika låtar på Sjöhistoriska museet i Stockholm i samarbete med Östersjöfestivalen, och konserten hördes också i Estland och Lettland via radio.

I Sankt Petersburg firades Östersjödagen bland annat på konstfestivalen KronFest som förenar konst och ekologi. I Estland hölls evenemang längs kusten för både vuxna och barn. Festfolket fick till exempel njuta av en maritim filmföreställning, höra om problemet med mikroplaster, bekanta sig med sjöräddningen och Tallinns hamn, delta i strandstädningstalkon och lära sig laga läckra fiskrätter.

Östersjödagens samarbetspartner ordnade mångsidigt program också för barn och unga i olika åldrar. Barnen fick bland annat pyssla fiskmagneter och isbåtar, lyssna på sagor, fiska, delta i en äventyrsbana om vattendrag och titta på en balett med havstema. Bild: Ilkka Vuorinen

Östersjödagen öppnades med diskussioner om havets tillstånd, kulturens värde och företagsansvar

Trots regnigt väder var stämningen på Espens scen varm och glad när Östersjödagen öppnades på traditionsenligt sätt med ett omfattande diskussionsprogram. Du kan titta på inspelningen från Östersjödagens morgonöppning här (på finska):

Östersjödagens öppningsord framfördes på scenen av Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen och John Nurminens Stiftelsens verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt. President Tarja Halonen framförde en vacker hälsning till alla som firar Östersjödagen, och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen berättade om Finlands roll som beskyddare av Östersjön. Paneldiskussionerna vid morgonens öppning behandlade å sin sida företagens roll, ansvar och möjligheter när det gäller att rädda Östersjön och miljön samt vardagliga och storskaliga gärningar för att skydda Östersjön och dess arv.

”Helsingfors skulle inte vara Helsingfors utan Östersjön eller den stämning som den skapar. Vi måste skydda Östersjön nu och i framtiden”, inledde Juhana Vartiainen sitt öppningsanförande.  Bild: Ilkka Vuorinen
I samband med morgonens öppning överlämnades också en check inom ramen för kampanjen #VÅRTHAV. Den överräcktes av Moomin Characters verkställande direktör Roleff Kråkström och kreativa direktör Sophia Jansson. ”Att vi tillsammans med Muminsamfundet kan samla in medel till John Nurminens Stiftelse är en hjärtesak sak för mig personligen”, sa Sophia Jansson. Bild: Ilkka Vuorinen

Kultur, dopp och läckerheter från närvattnen dagen lång

I Östersjödagens anda ingick också olika Östersjögärningar som kunde genomföras på ett coronasäkert sätt ensam eller bland den närmaste kretsen. För jubileumspubliken hade det planerats tre enkla sätt att delta i Östersjödagen: doppet för Östersjön, Östersjömenyn och Östersjöstund.

Tiotals personalrestauranger, skolor och serviceinrättningar från olika håll i Finland strömmade ut Östersjömenyn, som bestod av fisk från närvattnen och skördesäsongens håvor. Under Östersjödagen bjöds det på sammanlagt över 307 000 Östersjövänliga matportioner. I Östersjöevenemanget deltog också Marthaförbundet, inflytelserika aktörer inom livsmedelsbranschen och en rad restauranger, såsom Kappeli, Aito och Nokka.

Fisk från Östersjön var på menu bland annat i a href=”https://itameripaiva.fi/tapahtuma/tule-herkuttelemaan-itameren-hyvaksi-kappelissa/”>Restaurangen Kappelissa. Att äta mört, braxen, strömming, siklöja och abborre är en lätt sätt att bekämpa övergödningen i våra närvattnen. Bild: Ilkka Vuorinen

Ett av målen med Östersjödagen är att påminna om att Östersjön är mer än dess ekologiska tillstånd – havet har också sin unika kultur och historia. Havet ger oss olika upplevelser och äventyr. Östersjödagens samarbetspartner anordnade också ett brett utbud av inspirerande kulturevenemang. I Östersjöstunden med kulturtema deltog bland annat centralbiblioteket Ode, Nationalbiblioteket, Forum Marinum och tiotals andra bibliotek, teatrar, museer och musikskapare.

Konstnären Jenni Erkintalo i sin Mitt hav -illustrationsutställning. Bild: Ilkka Vuorinen

Jippot Doppet för Östersjön, som betonar de rekreationsmöjligheter som vattenmiljöerna medför, ordnades på Östersjödagen klockan 18. Man fick ta sig ett dopp i vilket vattendrag som helst och naturligtvis i egen stil. Egna dopp togs av bland annat Marthaförbundet, klass 5 A i Kypärämäen koulu, Leijona Catering och tiotals andra vattendjur. De djärvaste hoppade i vattnet med kläderna på, andra njöt och plaskade länge, medan en del bara satt på en klippa eller brygga och doppade bara tårna.

Östersjödagen syntes och hördes i medierna

Utöver de imponerande evenemangen och gärningarna var Östersjödagen starkt närvarande i medierna. År 2021 gjordes närmare 200 nyheter om Östersjödagen. När D-dagen närmade sig lyftes Östersjödagens synligt fram t.ex. av Yle, MTV, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat och många andra lokala tidningar.

I sociala medier delades ett stort antal entusiastiska inlägg om Östersjödagen med hashtaggarna #itämeripäivä, #östersjödagen ja #balticseaday.

#itämeripäivä var den mest twittrade hashtaggen i Finland hela dagen 26.8.2021. Under torsdagen kom det över 850 tweetar och deras potentiella spridning uppgick till sammanlagt över 1,6 miljoner användare. Också hashtaggen #itämeri trendade. (Källa: https://twitter.com/PinnallaFI). På Instagram delades nästan tusen bilder och berättelser om Östersjön. Genom John Nurminens Stiftelses kanaler nåddes närmare 1,3 miljoner användare av sociala medier under kampanjperioden april–augusti med innehåll som gällde Östersjödagen.

Dessutom fick Östersjödagen av partnerna donerad synlighet i köpcentra runt om i Finland. Mall Voice, som producerar ljudreklam för köpcentra, donerade ljudexpertis och reklamutrymme för Östersjödagen i 71 köpcentra. Reklam om Östersjödagen hördes på finska och svenska 12–26.8. Reklamen nådde sammanlagt nästan två miljoner enskilda lyssnare.

Östersjödagen syntes också på medieytor i Spondas köpcentra i slutet av augusti och på evenemangsdagen 26.8. Citycenter och Forum i Helsingfors, Ratina i Tammerfors och Kauppakeskus Elo i Ylöjärvi deltog.

Förberedelserna inför 2022 inleds

Nästa år firas Östersjödagen igen den sista torsdagen i augusti 25.8.2022. Möjligheten att anmäla evenemang och gärningar 2022 öppnas senare på Östersjödagens webbplats. Det finns dock inget som hindrar från att anteckna dagen och komma med idéer om nästa års genomförande redan nu!

Det skulle inte vara möjligt att fira Östersjödagen utan en bred och aktiv grupp av samarbetspartner. Ett stort tack till var och en som har deltagit på ett eller annat sätt för den lyckade dagen.

 

Mer information:

Elina Lehtinen

Kommunikationsdirektör
John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)40 834 0465
elina.lehtinen (at) jnfoundation.fi

Oona Piiroinen

Kommunikationsspecialist
John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)50 434 4879
oona.piiroinen (at) jnfoundation.fi

Kirsi Kurki-Miettinen

Kommunikationsspecialist
John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)50 463 9305
kirsi.kurki-miettinen (at) jnfoundation.fi

www.itämeripäivä.fi www.östersjödagen.fi www.balticseaday.fi
#itämeripäivä #östersjödagen #balticseaday

Östersjödagens partner

Östersjödagens evenemang på svenska

Östersjödagens alla gärningar på svenska

Östersjödagen
Östersjödagen, som initierades och koordineras av John Nurminens Stiftelse, firas årligen den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Målet är också att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. År 2022 firas Östersjödagen den 25 augusti. www.östersjödagen.fi 

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och verkningsfullhet.www.johnnurmisensaatio.fi

#östersjödagen