© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Blickarna mot augusti: Planeringen av Östersjödagen 2021 påbörjades tillsammans med mer än 160 partner

På initiativ av John Nurminens stiftelse skapades Östersjödagen 2019, och framgången har varit bättre än väntat. Vid informationsmötet om Östersjödagen 2021 som ordnades i januari fick vi ta del av lärdomar från ettårsjubileumsdagen 2020 samt lägga fram idéer och planer för genomförandet av den kommande Östersjödagen. I sitt anförande betonade president Halonen styrkan som grannsamarbetet ger. Under vårens lopp ordnar vi också skräddarsydda workshops och fortsätter med internationaliseringen av Östersjödagen.

Verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt för John Nurminens Stiftelse inledde informationsmötet med att hälsa alla nya och gamla partner välkomna att delta i organiseringen av jubileumsdagen: ”Ett tema 2021 är föregångarskap: tillsammans kan vi med gärningar och exempel utveckla Östersjödagen till ett stort evenemang och Östersjön till en modell för de övriga havsområdena i världen. Vi kan föregå som exempel då det gäller att rädda och uppskatta havet samt slå vakt om havskulturen. År 2020 var Östersjömenyn ett ypperligt exempel: Under Östersjödagen serverades en kvarts miljon fiskmåltider.”

Östersjödagen 2020 överskred de uppsatta målen

Efter öppningsanförandet gavs en översikt över resultaten och lärdomarna av Östersjödagen 2020.

Tillsammans med Helsingfors och Åbo städer samt några andra viktiga partner lanserade John Nurminens Stiftelse Östersjödagen 2019. År 2020 byggdes dagen upp till en stor kampanj till vilken vi lyckades värva ett stort och mångskiftande partnernätverk. Östersjödagen 2020 överskred också alla uppsatta mål: havsfestdagen skapades med hjälp av cirka 150 parter och gärningar, och nästan lika många evenemang ordnades.

Projektledaren för Östersjödagen, Tuula Putkinen, tackade deltagarna för deras aktiva deltagande: ”Det är stiftelsen som har kommit med idéer och gett startskottet för Östersjödagen, men det fina resultatet i fjol uppnåddes ändå i synnerhet tack vare partnerna som ivrigt engagerade sig i projektet.  Samhörigheten och de gemensamma aktiviteterna är det väsentliga under dagen. Det finns redan många aktiviteter med Östersjötema, men målet är att bygga upp Östersjödagen till en årlig fest för hela nationen, också internationellt.”

Syftet med Östersjödagen är att lyfta fram Östersjön som tema nummer ett åtminstone en gång per år. En av de viktigaste indikatorerna för Östersjödagens framgång är att vi når ny publik och en så stor grupp människor och organisationer som möjligt för Östersjön. Därför är det också fantastiskt att så många olika aktörer deltog redan under det första egentliga jubileumsåret, trots coronaviruspandemin: städer, skolor, forskningsanstalter, universitet, företag, dykare, restauranger, stiftelser, medier samt aktörer inom kulturbranschen, t.ex. museer, bibliotek och musikskapare.”

Förutom att Östersjödagen spred sig över hela Finland, från Helsingfors till Åbo och från Fredrikshamn till Siikalatva, totalt 13 städer såväl i inlandet som på kusterna, firades dagen också internationellt. År 2020 firades Östersjödagen i Ryssland, Estland, Sverige och Lettland. Målet är att Östersjödagen ska bli ett alltmer internationellt evenemang under de kommande åren.

President Halonen uppmuntrade alla att delta i ”grannfesten”

Under Östersjödagens informationsmöte höll också president Tarja Halonen ett inspirerande tal. Presidenten sade att hon tror att de modiga och även tokroliga aktiviteterna i Finland också har uppmuntrat grannländerna att delta.

”I fjol firades Östersjödagen med ett flertal evenemang både hos oss och i grannländerna – med många röster och i många former. De fina idéerna förblev inte bara avsikter, utan dessa många evenemang visade såväl betydelsen av samarbete som kraften av Östersjöns ekologiska, kulturella och sociala kapital. Samarbete måste bedrivas på gräsrotsnivå”, konstaterade presidenten i sitt tal och uppmuntrade till aktiva handlingar för Östersjön. ”Östersjön är framförallt vårt gemensamma hav, det är en gemensam sak för oss och våra grannar.”

Framgångar på sociala medier – #itämeripäivä hashtaggen som användes flitigast i Finland

Östersjödagen tog över de sociala medierna redan under det första egentliga jubileumsåret. Hashtaggen #itämeripäivä var den mest twittrade i Finland under hela dagen, och totalt sändes mer än 1 000 tweets. Enbart på Twitter nådde vi med gemensamma krafter närmare två miljoner konton under Östersjödagen. Också hashtaggen #Itämeri trendade.

Förutom på Twitter syntes havsfesten som livlig social mediekommunikation på Instagram där Östersjödagen och i synnerhet jippot Doppet för Östersjön spred sig organiskt i olika parters Instagram-inlägg och -uppdateringar. Det fanns närmare 2 000 feed-publikationer, inklusive versioner, med hashtaggen #itämeripäivä, och inklusive kampanjtaggarna uppgick antalet feed-publikationer till cirka 5 400.

Det härliga spektret av aktörer som deltog i Östersjödagen syntes i de sociala medierna där bland annat politiker, ministerier, ambassader, medier, företag, kulturorgan, skolor, organisationer, föreningar och till och med Julgubben deltog i kommunikationen! Också presidenterna Sauli Niinistö och Tarja Halonen uppmärksammade firandet av Östersjödagen på de sociala medierna. Dessutom skickade Republikens president Sauli Niinistö redan i juni en egen separat hälsning till deltagarna i Östersjödagen, och i morgonintroduktionen av Östersjödagen fick vi höra ett anförande av president Halonen.

Vid jul lanserade Yle kampanjen #itämeridinner som blev en ypperlig grund för spridningen av Östersjömenyn. Den hejdlösa frontduon i Yles program ”Peltsi ja Tom Itämeren sankareina” deltog också aktivt i kommunikationen om Östersjödagen på de sociala medierna. Parallellt med synligheten på de sociala medierna rapporterades Östersjödagen också genom traditionella medier. Östersjön fick synlighet bland annat i Helsingin Sanomat som ägnade en hel vecka i augusti för artiklar med havstema. Av de regionala medierna deltog bland annat Länsi-Suomi och Kymen Sanomat aktivt.

Mat, vattenglädje och kulturstunder: färdiga sätt att delta i Östersjödagen 2021

Oona Piiroinen från John Nurminens Stiftelse presenterade vid informationsmötet de tre toppkampanjerna för Östersjödagen: Östersjömenyn med mattema, Doppet för Östersjön med vattentema samt Östersjöstunden med kulturtema. Syftet är att göra virala fenomen av alla toppkampanjer så att Östersjön blir tema nummer ett.

Toppkampanjerna är jippon som koncepterats av John Nurminens Stiftelse och i vilka alla parter eller privatpersoner kan delta under Östersjödagen. Det lönar sig att utnyttja färdiga toppkampanjer om det känns besvärligt att planera en egen gärning eller ett eget evenemang.

Du kan delta i kampanjen Östersjömenyn genom att äta östersjövänlig mat hemma eller på restauranger. Matlagningsfantaster kan trolla fram en egen Östersjömeny med hjälp av tipsen som finns på Östersjödagens webbplats: Marthornas Östersjömeny och Yles receptmotor som redan i fjol översattes till estniska. Restaurangerna kan i sin tur utvidga sitt sortiment med en egen östersjövänlig rätt, en hel Östersjömeny eller komponera en menykasse för tillagning hemma.

Tanken bakom Doppet för Östersjön är att njuta av de rekreationsmöjligheter som vattendrag erbjuder och samtidigt uppmärksamma Östersjöns ekologiska status. Under Östersjödagen kan du ta ett dopp i närliggande vatten, en sjö, en älv eller en tjärn någonstans i Finland och vid Östersjöns stränder kl. 18.00. Man kan hoppa – eller bara doppa en tå – i vilket som helst vattendrag.

Kampanjen Östersjöstunden är tänkt som ett tillfälle att lära känna den unika kulturen kring vårt hemhav. Östersjöstunden kan vara t.ex. en stund med en havsinspirerad podcast eller en instickare till en konstutställning med vattendragstema. Östersjöstunden kan tillbringas i sällskap eller ensam när som helst under Östersjödagen. Stiftelsen uppmuntrar museer, bibliotek, teatrar och andra kulturaktörer att delta i Östersjöstunden genom att ordna utställningar, guidade visningar, workshops och föreställningar om Östersjön för allmänheten.

Webbplatsen förbättras utifrån respons – skicka meddelande om en gärning eller ett evenemang i god tid

Redan under den sista veckan av augusti i fjol hade webbplatsen för den grovt utformade nya Östersjödagen mer än 10 000 enskilda besökare, och under Östersjödagen närmare 6 000 besökare. All information om Östersjödagen finns också i fortsättningen på adressen itämeripäivä.fi på finska, svenska och engelska.

Utifrån mottagen respons har John Nurminens Stiftelse förbättrat webbplatsen, och uppdateringarna publiceras i februari/mars. Kirsi Kurki-Miettinen från John Nurminens Stiftelse berättade att det på webbplatsen kommer att inkluderas en ”För partner”-del där stiftelsen samlat alla uppgifter och tips för deltagande i Östersjödagen, till exempel svar på vanliga frågor.

Genom webbplatsen kan man fortfarande anmäla alla Östersjödagens evenemang och gärningar samt ansluta sig som beställare av Östersjödagens partnerbrev. I fortsättningen sänds partnerbreven i form av ett nyhetsbrev samt publiceras också på fliken Aktuellt på webbplatsen.

Vid informationsmötet uppmuntrades alla att anmäla en gärning eller ett evenemang för Östersjödagen redan på våren eller senast i slutet av augusti. Evenemang och gärningar som i tid finns på webbplatsen tas sannolikt upp i informationen om och marknadsföringen av Östersjödagen.

Havsforskningsfartygens öppna dörrars dag, metfisketalko och andra evenemang 2021

Infomötet om Östersjödagen avslutades med att partnerna berättade om sina egna planer för 2021. Bland annat fick vi höra om vattensportcentret Laguunis planer på att ordna utmaningen Östersjön-plogging och om Åbo Akademis planer på havsinspirerade workshops med kreativt skrivande. Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation har i sin tur för avsikt att ordna metfiske för olika grupper, och Marthorna uppmuntrar östersjövänliga picknickar. Finlands miljöcentral SYKE planerar att öppna havsforskningsfartygens dörrar för den stora allmänheten i Helsingfors och Åbo. Markku Viitasalo från SYKE berättade om VELMU:s kampanj Havsnaturen 2021 där syftet är att komma ut på gator och torg för att presentera underverk i havsnaturen. Precis som i fjol samarbetar också Högholmen med olika aktörer under Östersjödagen.

Tove Holm, samordnare för Åbo stads Östersjöutmaning, berättade om Åbos planer som gällde allt mellan jazz vid åstranden och städtalko. Åbo stad står värd för det årliga Europaforumet som också infaller samtidigt som Östersjödagen. I Åboregionen fortsätter planeringen av aktiviteterna i separata workshops.

Helsingfors stads miljödirektör Esa Nikunen konstaterade att Östersjödagen var ett välkommet initiativ för staden: ”Det var inte alls svårt att locka med Helsingfors till evenemanget när John Nurminens Stiftelsen kom med denna fantastiska idé om en Östersjödag. För Helsingfors har Östersjön varit viktig så länge staden funnits, dvs. närmare 500 år!”

År 2020 deltog Helsingfors stad i Östersjödagen genom att bland annat bjuda alla kunder, små och stora, hos Servicecentralen Helsingfors på fiskburgare och -fiskbiffar. Under dagen användes upp till 4 500 kilogram östersjöfisk i måltidstjänsterna.

Under våren fortsätter planeringen i workshops

John Nurminens Stiftelse kallar partner till workshops med separata teman för att vidareförädla Östersjödagens evenemang och gärningar. Under våren ordnas workshops enligt partnernas önskemål. Om så önskas, ordnar stiftelsen separata workshops för exempelvis städer, företag, museer och bibliotek samt tar också emot andra önskemål gällande temaworkshops. För partnerna i Estland, Ryssland och Sverige ordnas dessutom separat internationella informationsmöten.

Under ledning av Tove Holm, samordnaren för Östersjöutmaningen i Åbo, ordnades veckan efter informationsmötet en workshop för aktörerna i Åbo. I början av februari, 4.2.2021, ordnades en Ryssland-workshop där tio organisationer, bland annat havsmuseer och restauranger, presenterade sina planer för Östersjödagen. För Sverige ordnas en workshop 26.3.2021, och de som är intresserade av evenemanget kan kontakta John Nurminens Stiftelse.

Mer information:

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör & Östersjödagens projektledare, John Nurminens stiftelse
tfn + 358 (0)400 907 809
tuula.putkinen (at) jnfoundation.fi

Oona Piiroinen
Kommunikationsexpert, John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)50 434 4879
oona.piiroinen (at) jnfoundation.fi

Kirsi Kurki-Miettinen
Informatör, John Nurminens Stiftelse
tfn + 358 (0)50 463 9305
kirsi.kurki-miettinen (at) jnfoundation.fi

Östersjödagen
Östersjödagen, som initierades och koordineras av John Nurminens Stiftelse, firas årligen den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Vid sidan av firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. www.östersjödagen.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi

#östersjödagen