© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

En vecka till dagen D: Mer än 150 parter medverkar i Östersjödagen, som initierats av John Nurminens Stiftelse

På Östersjödagen 27.8 firar vi Östersjöns mångsidiga kulturarv och miljö runt om i Finland. Även aktörer i S:t Petersburg och Stockholm deltar, och särskilt i Tallinn ordnas många evenemang från morgon till kväll.  Östersjödagen, som John Nurminens Stiftelse lanserade i fjol, firas alltid den sista torsdagen i augusti. Över 150 inhemska och internationella partner från kulturaktörer till städer, restauranger och företag har anmält nästan hundra evenemang och gärningar till webbplatsen Östersjödagen.fi.

Östersjödagen börjar med morgonprogram på Esplanadscenen

Östersjödagen öppnas klockan 8.30 på Esplanadscenen med samtalet Itämeri kuuluu kaikille! (Östersjön tillhör alla!), som är en del av det öppna diskussionsevenemanget Helsinki puhuu (Helsingfors pratar). Bland annat miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori och president Tarja Halonen medverkar. Morgonens diskussioner handlar om Östersjöns historia och dess mångskiftande natur och kultur. Med inspiration och synpunkter deltar bl.a. professor Laura Kolbe, författaren-regissören Juha Hurme, generaldirektören för Finlands miljöcentral Lea Kauppi, professor Markku Ollikainen, president Tarja Halonen och Moomin Characters styrelseordförande och konstnärliga direktör Sophia Jansson. Vi får också höra unga stämmor i form av både musik och diskussionsinlägg. Evenemanget leds av Baba Lybeck. Evenemanget strömmas på Östersjödagens ingångssida på adressen www.östersjödagen.fi. Se hela programmet här

”Vi lanserade Östersjödagen i fjol i samarbete med en liten grupp arrangörer. På bara ett år har vi lyckats samla en stor grupp av samarbetspartner, som nu presenterar vår gemensamma skatt Östersjön på många olika sätt. Östersjödagen är vår samhällsgärning med vilken vi vill påminna människor om vårt kära havs unika och mångskiftande natur och kulturarv. Jag vill framföra ett varmt tack till alla medverkande. Tack vare deras fyndighet och positiva inställning lyckades vi över alla förväntningar”, säger Annamari Arrakoski-Engardt, verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse.

Restauranger och hemkök bjuder på Östersjömenyer

Det enklaste sättet att delta i Östersjödagen är genom att äta. Många personal- och matrestauranger runt om i Finland bjuder på en Östersjömeny, dvs. Östersjövänlig mat som tillretts på hållbart fiskad stimfisk från Östersjön. På Östersjöns festdag serveras nästan 300 000 måltider i skolor, personalrestauranger, militära förläggningar och servicehus. På webbplatsen www.östersjödagen.fi finns tips för dem som vill bjuda på en Östersjömeny i hemmet.  Toppkockar och hemkockar har utmanats att skapa en egen Östersjömeny med hjälp av råvaror från Östersjön och dess kustregioner. Recept samlas i de sociala medierna under hashtaggen #östersjömenun.

Hela Finland tar Doppet kl. 18

Det är också möjligt att delta i Östersjödagen genom att simma. Klockan 18 tar vi ett dopp tillsammans. På olika Doppet-evenemang firar vi våra närvatten överallt i Finland, vid havet och insjövattendrag. Vid Hanaböle träsk i Vanda ordnas ett större Doppet-evenemang särskilt för barnfamiljer. På evenemanget i Hanaböle träsk får deltagarna gå i clownskola och pröva på simning med räddningsväst, livräddning och simning i öppet vatten under handledning av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund och tillsammans med dråpliga clownsimhoppare. Doppet-erfarenheter samlas i de sociala medierna under hashtaggen #doppet.

Östersjödagen både syns och hörs i många städer

 Esbo, Helsingfors, Kotka, Lahtis, Björneborg, Raumo, Åbo, Vasa och Vanda städer medverkar i Östersjödagen. I huvudstadsregionen ordnas mångsidigt program för både barn och vuxna från morgon till kväll. Östersjödagens karneval ordnas som ett virtuellt evenemang som streamas live från entréhallen i Helsingfors stadshus. Programmet kan följas i Helsingforskanalen. På City Center i Helsingfors kan besökarna fördjupa sig i finländarnas minnen om havet på John Nurminens Stiftelses utställning Minnenas hav. I Åbo och Kotka ordnas mångsidiga och upplevelserika evenemangshelheter. På Maritimcentret Vellamo i Kotka får besökarna studera vrak efter krigsfartyg på video, och i Åbo ger Åbo Akademi handledning i hur man kan skriva om sina minnen om havet i en verkstad för kreativt skrivande.

I Helsingfors bjuder Domkyrkoförsamlingen stadsborna på allsång med havstema i Sveaborgs kyrka, medan Helsingforsregionens miljötjänster HRM hälsar alla intresserade välkomna på en virtuell presentation av hur vattenreningsverket fungerar. Museerna i Vasa stad deltar i Östersjödagen med evenemang av olika slag. På programmet står information om Terranova, som är stängt för renovering, havsskydd, läsning av Muminböcker och verkstäder. Fredrikshamns stadsmuseum ordnar sagostunder med berättelser om Lilla Mörten för de allra minsta lyssnarna.

Delta också på nätet och i de sociala medierna

Förberedelser gjordes för att Östersjödagen vid behov skulle kunna firas helt virtuellt, och därför är det möjligt att delta i många evenemang på olika håll i Finland på nätet. John Nurminens Stiftelse har producerat flera videor, grafiska riktlinjer och mallar samt heltäckande material för de sociala medierna som Östersjödagens partner får använda fritt. Alla Östersjödagens evenemang och gärningar finns listade på webbplatsen östersjödagen.fi. Partner får delta avgiftsfritt i dagen, och arrangemangen är inte bundna till medelsanskaffning. Vi ber att Östersjödagens partner förbinder sig att iaktta de gemensamma värderingarna – att respektera gemenskapen kring Östersjön och dagens övriga partner och att sporra människor att komma med i aktiviteterna. Idén är att uppmuntra så många som möjligt att delta i firandet av dagen på det sätt som passar dem bäst. Dagen firas nästa gång den sista torsdagen i augusti 26.8.2021.

www.itämeripäivä.fi www.östersjödagen.fi www.balticseaday.fi
#itämeripäivä #östersjödagen #balticseaday

Mer information:

Annamari Arrakoski-Engardt, FD
Verkställande direktör, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)400 477 878
annamari.arrakoski-engardt (at) jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
+358 (0)400 907 809
tuula.putkinen (at) jnfoundation.fi

Illustrationsbilder och logotyper finns i Östersjödagens materialbank på adressen: https://itameripaiva.fi/materiaalipankki/

Östersjödagen

John Nurminens stiftelse lanserade Östersjödagen 29.8.2019. Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Målet är också att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. Östersjödagen firas den sista torsdagen i augusti (år 2020 den 27 augusti) med evenemang, jippon och utbildningar. www.östersjödagen.fi

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar

Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sina kulturgärningar står för kunskapsförmedling och havsrelaterad information. I stiftelsens Ett Rent Östersjön-projekt förbättras Östersjöns tillstånd genom konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet. www.johnnurmisensaatio.fi/sv

#östersjödagen