© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Östersjödagen, som John Nurminens Stiftelse lanserat, firades med stor uppslutning runt om Östersjön

På Östersjödagen, som inföll den sista torsdagen i augusti 27.8, ordnades över 100 evenemang och gjordes över 40 konkreta gärningar för att fira Östersjön. I firandet medverkade över 150 partner och ett stort antal medborgare som deltog i jippona. På programmet stod bland annat kultur, inspirerande inlägg, miljögärningar, delikatesser från Östersjön och bland annat instruktion i sim- och livräddningskunskaper, som är viktiga för oss alla.

 

Morgonen började med inspirerande inlägg, karneval och havsminnen

Östersjödagen öppnades med morgonprogram på Esplanadscenen, där publiken bestod av tiotals entusiastiska Östersjövänner. Evenemangets webbsändning har haft nästan 1 000 tittare. Evenemanget leddes av Baba Lybeck, och i samtalen deltog bland annat Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, president Tarja Halonen, verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt från John Nurminens Stiftelse, författaren Juha Hurme, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen samt ett antal ledande experter inom vetenskap och konst.

”I Helsingfors är varje dag en Östersjödag. Helsingfors kommer att göra allt som står i dess makt för Östersjön genom att skapa lösningar tillsammans med olika parter”, konstaterade Jan Vapaavuori i det inledande inlägget på evenemanget.

”Vi är på rätt väg i fråga om skyddet av Östersjön. Det gäller bara att inte tröttna”, sammanfattade president Tarja Halonen i sitt inlägg. Foto: Ilkka Vuorinen

Efter morgonprogrammet på Espen fortsatte dagen med evenemang som ordnats av de många partneraktörerna och med olika organisationers och medborgarnas egna Östersjögärningar. Invigningen av utställningen Minnenas hav lockade många till Citycenter. Förbipasserande och inbjudna gäster bekantade sig med den transmediala installationen som skapats av berättelser, minnen och fotografier som finländare skickat in. Utställningen Minnenas hav håller öppet i Citycenter fram till den 20 september.

Östersjödagens karneval, som ordnades tillsammans med Helsingfors stad, Östersjöutmaningen och andra partner, sändes live på Helsingforskanalen. Foto: Ilkka Vuorinen

I Doppet-evenemanget, som ordnades tillsammans med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund i Hanaböle träsk i Vanda, samlades både stora och små simmare för att försöka slå rekordet med det största Doppet i stim som en del av det gemensamma Doppet-evenemanget, som gick samtidigt av stapeln kl. 18 på Östersjödagen runt om i Finland. I Hanaböle träsk fick besökarna också bekanta sig med simning i öppet vatten och gå i Doppet-clownhoppskolan under ledning av Tarzan från Aura å.

I Vanda samlades stora och små för att ta dagens största Dopp i stim. Foto: Ilkka Vuorinen

Skräpplockning, dykning och diskussioner ordnades runt om i Finland

I år firades Östersjödagen längs nästan hela Finlands kust från Fredrikshamn i söder till Siikalatva i Norra Österbotten. Med Doppet och många andra jippon kunde Östersjödagen också firas vid insjöar och åar, för visst når ju även de brusande böljorna i Tammerkoski slutligen Östersjön.

I Åbo serverades hållbara fiskrätter och diskuterades Östersjörelaterade teman i Europaforumet samtidigt som åbobor lyssnade på jazz och dykare städade bottnen av Aura å. På Postmuseum i Tammerfors skrev besökare brev till Östersjön, på stadsmuseet i Fredrikshamn gjordes en resa i Lilla Mörtens värld, i Siikalatva tog man sig ett dopp efter slåtter av vass, i Kotka samlades besökare i Östersjöbyn medan Maretariumet bjöd på information om ålen. På Östersjödagen ordnades också fantastiska virtuella evenemang, av vilka en del fortfarande finns att se på Östersjödagen webbplats.

På Östersjödagen visade vi vår kärlek för Östersjön också med gärningar. På festdagen bl.a. serverades flera hundra tusen fiskrätter runt om i Finland och uppmuntrades människor att plocka skräp med utmaningar och tävlingar av olika slag. Östersjödagens firare fick dessutom beundra otroliga undervattensfotografier som dykare tagit och konstverk av konstkollektivet CityTorppari. Även Republikens president Sauli Niinistö påminde oss med ett inlägg på Twitter om betydelsen av vårt hav och uppmuntrade oss att skydda Östersjön.

Från Medietorget i Sanomahuset till en fest för hela Östersjön

Östersjödagen är en temadag som introducerats av John Nurminens Stiftelse, som också samordnar arrangemangen. Östersjödagen lanserades i fjol på Medietorget i Sanomahuset i Helsingfors. Då uppställdes som mål att utvidga dagen till en fest för hela folket och att inte bara bjuda in kommuner, städer, företag, föreningar, organisationer och medborgare i Finland, utan även andra länder kring Östersjön.

I Ryssland firades Östersjödagen bl.a. med mat- och havsfestival.

Vid sidan av städer, organisationer, föreningar och medborgare i Finland deltog även städer i andra länder vid Östersjön i firandet år 2020. I Stockholm fick stadsbor studera vattnets väg genom avloppsreningsverket, skåda organismer i Östersjön och ta ett dopp i grupp Östersjön till ära. I Tallinn fick deltagare bekanta sig med maskinen för Östersjövänliga matrecept, som ursprungligen producerats av YLE och som nu översatts till estniska. I Tallinn ordnades också strandstädning och högläsning av sagor. I Ryssland ordnades bl.a. en matfestival med hela Östersjön som tema och Östersjödagens regatta.

Vi fick dessutom lyssna till varma hälsningar av borgmästaren i Stockholm Anna König Jelmyr, den svenska miljö- och klimatministern och vice statsministern Isabella Lövin och borgmästaren i Tallinn Mihhail Kõlvart. Hälsningarna finns att se på John Nurminens Stiftelses YouTube-kanal.

Nästa år firas Östersjödagen åter den sista torsdagen i augusti, 26.8.2021, med ännu större uppslutning. Anteckna dagen i din kalender redan nu!

www.itämeripäivä.fi www.östersjödagen.fi www.balticseaday.fi
#itämeripäivä #östersjödagen #balticseaday

Östersjödagen

John Nurminens Stiftelse lanserade Östersjödagen 29.8.2019. Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Målet är också att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. Östersjödagen firas den sista torsdagen i augusti (år 2020 den 27 augusti) med evenemang, jippon och utbildningar.

#östersjödagen