© John Nurminens Stiftelse
© John Nurmisen Säätiö

Aktuellt

Östersjödagen 2020 inleddes med virtuell kick-off

Förberedelserna inför Östersjödagen, som ordnas den 27 augusti, har redan kommit långt. På det virtuella kick off-evenemanget på fredagen den 24 april fick arrangemangen extra fart genom inspirerande inlägg av Östersjödagens partner och understödjare. Deltagarna fick också äran att lyssna på ett inlägg av president Tarja Halonen.

I år står Östersjödagen inför en stor utmaning, i likhet med många andra evenemang. På grund av coronaepidemin är det inte säkert om live-publikevenemang kan ordnas i augusti eller överhuvudtaget i år. Trots detta kommer vi att fira Östersjödagen på ett eller annat sätt. Vid sidan av live-evenemanget planerar arrangörerna som bäst även virtuella alternativ.

Bland annat dessa planer diskuterades på John Nurminens Stiftelses virtuella kick off-evenemang för Östersjödagen. Till evenemanget hade inbjudits partner för Östersjödagen, som ordnas den 27 augusti 2020, samt instanser som är intresserade av att delta i dagen. Ungefär 130 deltagare var på linjerna under evenemanget.

Konferencierer för det två timmar långa evenemanget var John Nurminens Stiftelses kommunikationsdirektör Tuula Putkinen och direktören för hälsokommunikation och samhällspåverkan Annikka Koivu från evenemangets kommunikationspartner Cocomms.

Virtuella lösningar under arbete, webbplatsen planeras

Den första talaren var John Nurminens Stiftelses ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt, som presenterade bakgrunden till Östersjödagen, läget inom arrangemangen samt målen och indikatorerna för 2020. Hon berättade att utmaningarna till följd av coronavirusepidemin ingalunda har bromsat upp arbetet med arrangemangen för Östersjödagen, utan intensifierat dem. Nu planerar stiftelsen både ett live-evenemang och ett virtuellt alternativ. Även i grannländerna har evenemanget fått ett gott mottagande, och bland annat Tallinn och S:t Petersburg arbetar entusiastiskt med sina egna evenemang.

Arrakoski-Engardt talade också om hur det är särskilt meningsfullt att arbeta med Östersjödagen under ett år då coronaisoleringen har fått många att inse hur enormt värdefull havs- och vattenmiljön är och hur viktig den är som en källa för avkoppling och rekreation. Hon underströk vikten av att kunna lämna denna miljö i ett gott eller ännu bättre skick än tidigare till de kommande generationerna.

Följande punkt på programmet var Annikka Koivus presentation av Östersjödagens egna spetskampanjer, som är Smart med mörtkortet, som handlar om konst och vetenskap, Östersjömenyn, som presenterar delikatesser från Östersjön på matborden i hemmen och på restauranger, Doppet för Östersjön, som uppmuntrar alla att ta ett dopp tillsammans på Östersjödagen, och Minnenas hav, som samlar in och bevarar minnen om Östersjön. Koivu berättade att Östersjöns spetskampanjer är ett bra sätt att delta i Östersjödagen. Samtidigt är det naturligtvis möjligt att ordna helt egna evenemang eller gärningar. Även för spetskampanjerna planeras virtuella alternativ, och John Nurminens Stiftelse och Cocoms ställer gärna upp som sparringpartner när det gäller att utveckla deltagande partners egna idéer för genomförandet.

Efter spetsprojekten gav John Nurminen Stiftelses kommunikatör Oona Lavonsalo en introduktion till Östersjödagens nypublicerade webbplats. Lavonsalo visade hur varje partner själv kan mata in uppgifterna om sitt evenemang eller sin gärning med formulär som finns på sidorna  Anmäl ett evenemang och Gärningar. Enligt Lavonsalo önskar stiftelsen att om en organisation vill att dess evenemang också syns på den svenska eller engelska sidan för Evenemang, ska organisationen fylla i separata blanketter på dessa språk. Oroa er inte om evenemanget inte syns genast på Östersjödagens webbplats. Alla innehåll genomgår ett förfarande för förhandsgodkännande innan de publiceras på webbplatsen. Sökalternativen på evenemangslistan uppdateras i takt med att nya evenemang och gärningar läggs ut. Enligt Lavonsalo får arrangörer gärna lägga till evenemang och gärningar på sidorna redan nu, eftersom uppgifterna kan senare redigeras efter de ändringar som sker i coronabegränsningarna. Hon uppmuntrade också parterna att ta kontakt med kontaktblanketten eller per e-post i alla frågor.

Partner inspirerar varandra

På kick off-evenemanget höll totalt 14 av Östersjödagens partner och understödjare korta inlägg.

I dessa inslag presenterades Östersjödagens planer av Tove Holm, Åbo stad, Päivi Kippo-Edlund, Helsingfors stad, Asta Ekman, Stora Räntans naturcentrum, Marianna Vento, Wärtsilä, Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Wilhelmiina Ritala, K-gruppen, Saara Lilja-Rothsten, Körföreningen Vivace, Anu Oksanen, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf , Suvi Pitkänen, Leijona Catering, Karoliina Vilander, Suomen Lions-liitto ry och Tomi Haapala från Døds Challenge, som är specialiserat på clownhopp och verksamt i Helsingfors. Anni Kujala från John Nurminens Stiftelse berättade om projektet Minnenas hav, som kommer att lyftas fram på Östersjödagen.

I början av partneravsnittet gav Maria Laamanen från miljöministeriet en översikt över aktionsplanen för Östersjön (HELCOM Baltic Sea Action Plan) och det pågående arbetet med att uppdatera den nationella havsförvaltningen. Hon berättade att syftet med aktionsplanen är att uppnå en god status överallt i Östersjön. Detta mål har inte uppnåtts inom utsatt tid trots de åtgärder som kuststaterna kring Östersjön vidtagit. År 2021 publiceras en ny aktionsplan som ska ha större effekt och bättre inriktning på Östersjöns problem. På miljöministeriets och HELCOM:s vägnar framförde Laamanen sitt fulla stöd till Östersjödagen. Hon sade att hon med stort intresse kommer att följa med vad dagen för med sig i dess nya omfattning.

På kick off-linjen fanns också en överraskningsgäst, president Tarja Halonen. President Halonen berättade att hon med stor entusiasm följt med kick off-evenemanget på sitt arbetsrum, och hon skickade varma hälsningar till alla som ska delta i evenemanget. President Halonen berättade om sitt tidigare samarbete med John Nurminens Stiftelse och sade att hon tillsammans med stiftelsen arbetar för ett initiativ som anknyter till samarbete med S:t Petersburg. Enligt planerna kommer initiativet att presenteras på Östersjödagen i år eller 2021.

Östersjödagens kick off hade en inspirerad stämning och många deltagare. Stiftelsens kommunikationsdirektör tackade alla deltagare och berömde atmosfären, som var direkt och entusiastisk trots att evenemanget ordnades på distans. Enligt Putkinen fortsätter arrangemangen i rask takt. Hon uppmanade alla som är intresserade av Östersjödagen att ta kontakt – det finns fortfarande gott om tid att komma med i projektet med egna arrangemang!

Mer information:

 

#östersjödagen